Kyrkans vänner

Föreningen anordnar regelbundna
träffar med olika program och teman
med efterföljande kaffeservering i
Skanörs församlingshem.


21 september
”Star for life”, Zaiga Magnusson
visar sin film om arbetet i Sydafrika.

5 oktober
”Haiti”, Stefan Sandberg berättar
om landets dramatiska utveckling.

19 oktober
Sång och musik, operasång av och
med Ann-Sofie Härstedt. Åke Hult,
violin.