Främre raden från vänster: Åke Nydell, Ingel Lindholm (ordförande), Louise Meyerson Öberg. Bakre raden från vänster: Anki Musiolic, Eva Julle, Birgitta Tengqvist,  Jerker Schmidt, Catharina Gustafsson. Ytterligare ledamöter är Christer Manhusen, Rolf Erichs,  samt nye vice ordförande Bengt Lövdén.
Foto: Julia Åberg

Här är församlingens nya kyrkoråd

Onsdagen den 2/3 röstades ett helt nytt kyrkoråd fram i Skanör – Falsterbo församling. Främre raden från vänster: Åke Nydell, Ingel Lindholm (ordförande), Louise Meyerson Östberg. Bakre raden från vänster: Anki Musiolic, Eva Julle, Birgitta Tengqvist, Jerker Schmidt, Catharina Gustafsson. Ytterligare ledamöter är Christer Manhusen, Rolf Erichs, samt nye vice ordförande Bengt Lövdén.

I februari meddelade det tidigare kyrkorådet att de gemensamt fattat beslut om att avgå och lämna plats för ett nytt kyrkoråd. Nu har ett sådant röstats fram av kyrkofullmäktige. 

Till ordförande i det nya kyrkorådet valdes Ingela Lindholm, som ser en långsiktig och hållbar lösning för framtiden.

– Nu har vi ett nytt kyrkoråd på plats, vilket är det bästa för församlingen. Det här är en nystart och samtidigt en förutsättning för att återställa förtroendet för kyrkorådet, säger hon. 

Det nya kyrkorådets förhoppning är att det goda arbete som bedrivs i församlingens verksamheter nu ska kunna fortsätta som vanligt.

– Jag har stort förtroende för vår kyrkoherde Jerker Schmidt och för hela arbetslaget i församlingen. Alla anställda gör ett fantastiskt arbete och jag beundrar dem för deras engagemang. Ett stort engagemang finns också bland förtroendevalda och församlingsbor, vilket gagnar vår församling och visar på tydlig och stark lokal förankring, säger Ingela Lindholm.