Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel & Smyckningstaxor

Av KFM beslutade Gravskötsel- och Smyckningstaxor gällande från 2014-01-01. Vid tecknande av skötsel- och smyckningsavtal omräknas priset proportionellt, så att avtalet löper till den 31 december.

                      Avtalsperiodens längd: 1 år                  3år                                                                                                                   (löpande)         (fast)

Gravskötsel:

Urngravplats                                         1.000                 2.500 kronor

1-kistgravplats                                      1.300                3.300 kronor

2-kistgravplats                                      1.500                3.800 kronor

3-kistgravplats                                      1.700                4.300  kronor

4-kistgravplats                                      1.900                4.800  kronor

5-kistgravplats                                      2.100                5.400  kronor

6-kistgravplats                                      2.300                5.900  kronor

7-kistgravplats                                      2.500                6.400  kronor

8-kistgravplats                                      2.700                6.900  kronor

Gravsmyckning 4 gg/ år:                        600               1.700  kronor

Jul – mosskrans

Påsk – påsklilja

Pingst – pelargon (eller liknande)

Alla Helgon – vit cyklamen (eller liknande)

Johan  Törnqvist Sandelius

Johan Törnqvist Sandelius

Skanör-Falsterbo församling

Kyrkogårdsadministratör, Kommunikatör

Mer om Johan Törnqvist Sandelius

Telefontid kyrkogårdsadministration: måndagar 10-12 & 13-15