Foto: Johan Törnqvist Sandelius

Gravskötsel & Smyckningstaxor

Av KFM beslutade Gravskötsel- och Smyckningstaxor gällande från 2020-01-01. Vid tecknande av skötsel- och smyckningsavtal omräknas priset proportionellt, så att avtalet löper till den 31 december.

Gravskötsel -och smyckningstaxor

Avtalsperiodens längd: 1 år                                                                                         
(löpande, faktureras i januari)         

Gravskötsel:

Urngravplats                                         1 072 kronor

1-kistgravplats                                      1 394 kronor

2-kistgravplats                                      1 610 kronor

3-kistgravplats                                      1 821 kronor

4-kistgravplats                                      2 038 kronor

5-kistgravplats                                      2 254 kronor

6-kistgravplats                                      2 465 kronor

7-kistgravplats                                      2 682 kronor

8-kistgravplats                                      2 893 kronor

 

Gravsmyckning 4 ggr/ år:                 644 kronor

Jul – mosskrans

Påsk – påsklilja

Pingst – pelargon (eller liknande)

Alla Helgon – vit cyklamen (eller liknande)

 

Av KFM beslutade Gravskötsel- och Smyckningstaxor gällande från 2020-01-01.

Fr o m 2021-01-01 sker årligen en uppräkning av taxorna med förändring i prisbasbeloppet.