Inställt! Frukostföreläsning

Lördagens frukostföreläsning är tyvärr inställd pga sjukdom

Inställd! Frukostföreläsning

Starta helgen med en god frukost och ett intressant föredrag. Nu ordnar församlingen ett par nya frukostmöten i Falsterbo församlinghus. 

Frukostsamtal lördagen den 27 april kl 09.00-11.00.
Falsterbo församlingshem

Från polis till diakon
Michael Nilsson, diakon i S:ta Maria kyrka i Malmö har bytt den blå polisskjortan mot en grön diakonskjorta. Hur gick hans resa till och hur kan man som diakon använda sina erfarenheter från sitt tidigare yrke som polis? Finns det likheter mellan de två uppdragen? Vilka är de största skillnaderna?

 

Föranmälan krävs till frukostsamtalen.
För mer information och anmälan kontakta präst Agneta Salomonsson.