Förintelsens minnesdag

Manifestation för medmänsklighet på Förintelsens minnesdag Föredrag och konsert den 27 januari

­­Den 27 januari högtidlighåller vi minnesdagen av Förintelsens offer. I år gör vi det tillsammans med musikgruppen Kvarteret Arken och Agneta Berliner, styrelseledamot i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). 

I Skanörs kyrka stannar vi upp och får del av Livia Fränkels historia (Livia Fränkels berättelse så som den är återgiven i Eternal Echoes), berättad av Agneta Berliner, där rösterna vävs samman med musik. Vi minns och tänder ljus för att hoppet och kärleken alltid ska lysa starkare, även i det tätaste mörker.

Vi minns och påminner oss om orden ”vi får aldrig glömma” som ofta uttalas i samband med Förintelsen. Det är inte endast en historisk händelse, den kan hända igen. Mönster från 1900-talet blir på sina håll tydliga idag, 2021, och det är allas vårt ansvar att uppmärksamma dem. Vi behöver hålla samtalet, undervisningen och minnena levande och lära oss av det som varit.

Välkommen att följa live-sändningen som startar kl 19:00 från Skanörs kyrka onsdagen den 27 januari. Vi tänder ljus för hoppet som alltid ska brinna…

/Eva H Olsson, präst

 

Om Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt sex miljoner judar och ca sju miljoner andra människor. Förintelsen ägde rum i skuggan av andra världskriget och doldes av kriget. Över hälften av Förintelsens offer gasades ihjäl. Övriga sköts till döds av s.k. Einzatsgruppen eller dog av svält, köld, utmattning, sjukdomar och våldsaktioner i ghetton och läger samt under dödsmarscher.

Antisemitismen har djupa rötter i Europas historia och var ett centralt inslag i den nazistiska ideologin. När nazisterna tog makten i Tyskland 1933 fanns ingen plan för Förintelsen. Däremot stiftades en rad lagar som diskriminerade judar och andra minoriteter i Tyskland och isolerade dem från det övriga samhället.

Nazisterna försökte till att börja med att göra Tyskland fritt från judar genom att tvinga dem att emigrera. Men emigrationen begränsades starkt av alla andra länders ovilja att ta emot judar (däribland Sverige). Efter krigsutbrottet 1939 påbörjades därför koncentrationen av judarna i ghetton.

Nazisternas plan på att fysiskt utrota judarna växte fram efter invasionen av Sovjetunionen 1941 då resurserna inte längre räckte till för att "ta hand om" alla de judar som fanns i de erövrade områdena.

Förintelsen intensifierades under 1942 då nazisterna började deportera judarna till förintelseläger. Men samtidigt som judarna skulle utrotas, behövdes också arbetskraft i Tyskland eftersom de flesta män i arbetsför ålder var inkallade till armén eller de andra vapenslagen. Många av Förintelsens offer utnyttjades därför som slavarbetare innan de mördades.

Förintelsen skiljer sig från andra folkmord i historien på grund av de systematiska, fabriksliknande och statligt organiserade mordmetoderna. Ingen hänsyn togs till individerna och deras ålder eller kön.

Hämtat från www.so-rummet.se/kategorier/forintelsen 2021-01-14

 

Om SKMA

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism. SKMA erhåller inget kontinuerligt statligt eller kommunalt stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras huvudsakligen med frivilliga bidrag.

Arrangerar utbildningar om antisemitism och andra former av rasism för lärare, ungdomsledare, politiker, journalister, elever och många andra. Utbildar i frågor kring nazism och Förintelsen. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare, experter och pedagoger inom området.

Hämtat från skma.se/omskma/ 2021-01-14

 

Om Förintelsens minnesdag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år sedan.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

I samband med Förintelsens minnesdag arrangeras manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt på många orter runt om i Sverige.

Hämtat från www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag 2021-01-14