Falsterbos kyrkogårdar

Falsterbo gamla kyrkogård ligger runt Falsterbo kyrka. En del av gravplatserna är placerade i sanden och omges av låga buxbomhäckar, andra gravplatser är placerade i sammanhängande gräsmatta. Denna kyrkogård upplåtes idag inte till nya kistgravar och urngravar.

Falsterbo minneslund finns söder om kyrkan, på havssidan. Minneslunden är ett anonymt begravningsskick som inte upplåtes med gravrätt.

Falsterbo nya urnlund invigdes i början av 1990-talet och ligger i direkt anslutning till Falsterbo nya kistgravplats. Urngravarna är placerade i sammanhängande gräsmatta. Varje gravrätt är begränsad till 100x70 cm, och avgränsas inte av någon häck.

Falsterbo nya kistgravplats finns bakom Falsterbo kyrkogårds kapell, intill stadsparken. Här erbjuder vi kistgravplatser. Under 2005 utökas kyrkogården med ett stort antal kistgravplatser intill stadsparken genom att ett järnstaket flyttas ut till kyrkans tomtgräns.