Falsterbos kyrkogårdar

Falsterbo gamla kyrkogård ligger runt Falsterbo kyrka. En del av gravplatserna är placerade i sanden och omges av låga buxbomhäckar eller stenkant. Andra gravplatser är placerade i sammanhängande gräsmatta. Denna kyrkogård upplåtes idag inte till nya kistgravar.

Falsterbo nya kyrkogård ligger strax norr om den gamla. De äldsta gravarna här är från slutet av 1800-talet. Vid den här kyrkogården finns även bårhuset. 

Falsterbo minneslund finns söder om kyrkan, på havssidan. Minneslunden är ett anonymt begravningsskick som inte upplåtes med gravrätt.

Falsterbo urnlund invigdes i början av 1990-talet. Urngravarna är placerade i sammanhängande gräsmatta. Varje gravrätt är begränsad till 100x70 cm, och avgränsas inte av någon häck.