En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Extra kyrkofullmäktigemöte 2/3

Kyrkofullmäktige i Skanör - Falsterbo församling möts i Falsterbo församlingshus kl. 19.30.