Två svanar simmar i vattnet längs land.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ett nytt pastorat – med två församlingar

Den 1 januari 2023 blir vi Näsets pastorat – ett helt nytt pastorat där de två församlingarna Höllviken och Skanör-Falsterbo ingår.

Med ödmjukhet och iver tar vi oss an uppdraget att skapa ett ”vi” i det nya pastoratet. Det nya Näsets pastorat sträcker sig geografiskt från Håslöv i öster till Falsterbo i väster.

Vi blir cirka 16 500 kyrkotillhöriga och har sex kyrkor med kyrkogårdar, fyra församlingshem samt ett antal övriga byggnader. I båda församlingarna kommer det att finnas präster, diakoner, pedagoger och musiker. I pastoratet ska det också finnas personal som arbetar med ekonomi, administration, fastighetsskötsel och kyrkogårdsskötsel. Totalt handlar det om över 40 anställda.

Pastoratet ska styras av ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd samt ledas av en kyrkoherde som är ansvarig för alla delar av pastorat. Varje församling leds i sin tur av en församlingsherde och i båda församlingarna ska det även finnas församlingsråd. Församlingsrådens främsta uppgift är att arbeta med församlingsvård. Till församlingsrådet kan alla församlingsbor nominera ledamöter och sedan gör kyrkofullmäktige det slutliga valet.

Från kyrkofullmäktige i Skanör-Falsterbo och i Höllviken har det utsetts personer som har ansvar att förbereda det blivande pastoratet. Tillsammans arbetar vi intensivt ochär övertygade om att vi också från den 1 januari 2023 kommer att fortsätta kunna erbjuda gudstjänster och verksamheter med hög kvalitet och stor variation!

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor!

Mats Bucht                                   Jim Tullgren

Ordförande i interimsstyrelsen   Kyrkoherde i Höllviken