Medlemsenkät

Tack för din medverkan!

Undersökning om Skanör-Falsterbo församling

Just nu genomför Skanör-Falsterbo församling ett utvecklingsarbete. Inom ramen för detta ingår en större enkätundersökning, vilken avser att vägleda församlingens anställda och förtroendevalda i sitt fortsatta arbete. Vi vill därför veta vad du som medlem anser i olika frågor om din församling. Oavsett vilken relation du har till församlingen, är din uppfattning viktig.

Du får bifogad enkät för att du genom ett slumpmässigt urval kommit att ingå i undersökningen. Därigenom har du kommit att bli en av ca 2000 representanter för Skanör-Falsterbo församling.

VINN! Besvara enkäten och bli en av fem glada vinnare i vårt lotteri. Vinsten gäller för dig och en vän och platsen är Lund. En skön konsert, en guidad tur i domkyrkan och efter det, en välsmakande lunch serverad på anrika Grand Hotel.

Deltagande är helt frivilligt. Men ditt svar är viktigt för att vi ska kunna dra så säkra slutsatser som möjligt. Vi ber dej därför att besvara enkäten så snart som möjligt, dock senast den 15 juni 2018.

Alla svar kommer att behandlas anonymt, vilket gör att dina svar inte kan spåras till dej som individ. Redovisningen sker genom tabeller, diagram och förklarande text. Du kommer att erbjudas att få del av resultatet då församlingen bjuder in till en träff under hösten 2018.

På framsidan av svarskuvertet finner du en sifferkod. Den är till för att vi ska kunna stryka dej från urvalsregistret innan vi öppnar kuvertet. När kuvertet är öppnat finns inget namn att relatera siffran till. Därigenom garanteras att dina svar hanteras anonymt.

Undersökningsledare är Jonas Bromander som är docent i religionssociologi. Om du
har några frågor rörande enkäten kan du e-posta Jonas på jonas.bromander@gmail.com

Undersökningen genomförs i samarbete mellan Lunds stift, församlingarna i Skanör-
Falsterbo, Höganäs och Höllviken.

Stort tack på förhand för ditt svar!