Diakoni i Skanör-Falsterbo församling

Diakonin i vår församling handlar till stor del om att skapa mötesplatser.

Sopplunchen

Under vår och höst (februari-april och oktober-november) serveras soppa på Falsterbo församlingshus torsdagar (jämna veckor) kl 12. Soppan tillagas av en grupp frivilliga och serveras till självkostnadspris. Vid sammankomsterna erbjuds också ett underhållande eller informerande program. 

Leva vidare-grupp

I Skanör-Falsterbo församling har vi grupper för dig som har mist en anhörig. Vi samlas och tillsammans pratar vi om det som hänt, stöttar varandra och finner vägar att komma vidare. Om du föredrar att prata enskilt går det också bra.
Samtalsledare är diakon Jesper Wetterlin. 

Är du intresserad av att vara med? Anmälan till diakon Jesper Wetterlin.  

Gerties kaffe

Falsterbo församlingshem - tisdagar kl 14.00. Kaffe, god gemenskap och sång av Armeriakören.

Info om höstterminen 2023 kommer snart.