Bön för fredsbevarare

Vi ber med Nathan Söderbloms ord.

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för fred i världen.

Se i nåd till alla som lider under fruktan, orättvisa, krig och förföljelse.

Tag de värnlösa i din vård. Var de fattigas och förtrycktas beskärm.

Uppväck barmhärtighet och förmåga att hjälpa.

Tänd helig iver för rätt och sanning.

Utsläck hat och förakt, bryt ner murar mellan människor. Uppfyll med din Ande kyrkan i vårt land och hela kristenheten på vår jord.

Och samla oss omsider i din eviga frid.

Amen