Begravningsombud

Ombud för dig som inte tillhör Svenska kyrkan.

I samband med relationsändringen år 2000 skapades systemet med begravningsombud i syfte att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud på förslag från kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område.

KONTAKTUPPGIFTER TILL BEGRAVNINGSOMBUD I VELLINGE KOMMUN
Magnus Bergström
E-post: begravningsombud@cormab.se