Samtalsgrupper

Vill du samtala kring bibeln? Eller kanske om livet? Det finns många olika samtalsgrupper hos oss, välkommen!

Katekumenat - vuxenväg till tro

Tid: Återkom för info om gruppstart 2022.
En samtalsgrupp för dig som vill möta andra och samtala om tro, liv och längtan.
Kontakt: Susanne Lindström, församlingspedagog Lerum, 0302-522 579,
Katarina Sandblom, präst Skallsjö församling, 0302-374 37, eller anmäl dig på
svenskakyrkan.se/lerum/katekumenat
Plats: Aspenkyrkan.
Ett samarbete mellan Skallsjö församling, Lerums församling och Sensus.

Läs hela foldern här 

Bibelstudiegrupp 
Vi ses ca en gång per månad, ofta fredagar kl.13. 
Kontakt: Kerstin Nordström tel. 0704-242821 eller Birgitta Nilsson tel. 309 18. 

Leva-vidare-grupp
Två gånger per år bjuder vi in den som förlorat sin make/maka/livskamrat, till en samtalsgrupp för sörjande. Många upplever det befriande när den egna sorgen kan delas med andra.

Mansfrukost - ”Samtal om livets väsentligheter män emellan”
En lördag i månaden kl 9-11.
Kontakt: Svenning Svenningsson 349 90.
Plats: Skallsjö församlingshem.

Kvinnogrupp
Litteraturcirkel på dagtid.
Info: Lisbeth Gabrielsson 076-170 01 52

Skrivargrupp
En onsdag i månaden kl.13-15.30 i församlingshemmet.
Info: Kicki Jansson 0302-343 86.

Bibel- och bönegrupp
Vi fikar, läser bibeln, samtalar och ber tillsammans.
Vi ses vanligtvis udda måndagar kl. 18.45.
Kontakt: Kerstin Nordström tel. 0704-242821.