Samtalsgrupper

Vill du samtala kring bibeln? Eller kanske om livet? Det finns många olika samtalsgrupper hos oss, välkommen!

Katekumenat - vuxenväg till tro

Datum kommer
En samtalsgrupp för dig som vill möta andra och samtala om tro, liv och längtan.
Kontakt: Susanne Lindström, församlingspedagog Lerum, 0302-522 579, 
Katarina Sandblom, präst Skallsjö församling, 0302-374 37, eller anmäl dig på 
svenskakyrkan.se/lerum/katekumenat
Plats: Aspenkyrkan. 
Ett samarbete mellan Skallsjö församling, Lerums församling och Sensus.

Läs hela foldern här 

Leva-vidare-grupp 
Två gånger per år bjuder vi in den som förlorat sin make/maka/livskamrat, till en samtalsgrupp för sörjande. Många upplever det befriande när den egna sorgen kan delas med andra.

Mansfrukost - ”Samtal om livets väsentligheter män emellan”
En lördag i månaden kl 9-11. 
Kontakt: Svenning Svenningsson 0302-349 90.
Plats: Skallsjö församlingshem.

Kvinnogrupp
Litteraturcirkel på dagtid.
Info: Lisbeth Gabrielsson 076-170 01 52

Skrivargrupp
Onsdagar 31/1, 21/2, 13/3, 3/4, 24/4, 15/5
kl.12.30-15 i församlingshemmet.
Info: Sven-Olov Roos 070-632 86 35.