På vandring för klimatet

En av eldsjälarna bakom de lokala klimatvandringarna berättar om sitt engagemang och varför det är viktigt att vandra för klimatets skull.

Höstens vandringar för klimatet blev uppskattade och väckte många tankar. Nu fortsätter vandringarna i både Floda och Lerum under våren.

När Jenny Lopes hörde om Pilgrim's Walk For Future fick hon en idé om att arrangera något även lokalt för att få till engagemang i frågorna. Både Skallsjö och Lerums församlingar nappade.
– Klimatnödläget som är på jorden känns väldigt träffande rent existentiellt. Vi måste hitta ett annat sätt att leva på den här jorden. Det här blir för mig ett sätt att i gemenskap med andra söka hållbarhet både inåt och utåt, säger hon.I Pilgrim's Walk For Future har fokus lagts på vad vi äter, hur vi tar oss fram och hur vi konsumerar. Lokalt har pilgrimens sju nyckelord använts.
Avsaknaden av tillräckliga politiska beslut gör att de här vandringarna behövs, menar Jenny Lopes.
– Vi har ett ohållbart system idag. Även om man som individ vill leva hållbart så går det nästan inte att göra det  inom de systemramar som är. Beslutsfattare tar i dagsläget inte de beslut som krävs för att begränsa den lokala uppvärmningen till max en och en halv grad, säger Jenny och fortsätter:
– Jag tror att vi på riktigt behöver komma i kontakt med jorden och känna att vi är en del av den och att vi hör ihop med något större.
I höstas gick vandringarna från Skallsjö kyrka till Lerums kyrka, och vidare mot domkyrkan i Göteborg under olika etapper, medan kärntruppen för Pilgrim's Walk For Future hade klimatkonferensen i Glasgow som slutdestination.  
I Lerums kommun var uppslut-ningen god på de olika etapperna.
– Vandringarna var väldigt positiva och hoppfulla. Det är allvarliga ämnen men det har inte varit tungt att vandra, utan det har kommit upp fina samtal där vi delat med oss av olika tips och tankar till varandra.
Vid höstens vandringar kom känslan av att det här bara var början.
– Det var en väldigt fin start för något som förhoppningsvis växer sig ännu starkare framöver. Insikten blev ganska snabbt att den här rörelsen behöver fortsätta, säger Jenny Lopes.
Vandringarna kommer därför fortsätta på olika sätt under hela våren. 
– Behovet av vandringar för att lyfta frågor kopplat till hållbara levnadssätt är fortsatt stort och reellt. Vi hoppas få ännu större spridning och få fler att gå med oss. Vi vill helt enkelt fortsätta bygga den här rörelsen ihop med så många som möjligt.
För även om det ibland kan kännas nattsvart med klimatet så är det inte på något sätt kört än, framhåller Jenny.
– Det är absolut så att hoppet finns kvar. Det är en viktig del av de här vandringarna, att se vad vi faktiskt kan göra och stödja varandra i de vägvalen.

Text: Mattias Backlund (ursprungligen publicerad i Prisma #1 2022)
Foto: Jenny Lopes

Mer om vårens Walk For Future-vandringar hittar du här.