Foto: Joacim Zehlin

Om Skallsjö kyrka

Skallsjö kyrka har ett unikt ljustorn med prismor med utsikt över nejden, och inne i kyrkan finns målningar av Joel Mila.

Inledning

Skallsjö kyrka har ett unikt ljustorn med prismor med utsikt över nejden, och inne i kyrkan finns målningar av Joel Mila. Omkring kyrkan breder Skallsjö kyrkogård ut sig.

Idag besöks kyrkan av cirka 20 000 personer årligen och en lång rad gudstjänster, konserter, dop, vigslar och begravningar anordnas.

En kort historisk genomgång

Skallsjö fick sin första kyrka på 1200-talet. Kyrkan placerades ungefär där
hedningarna haft sin offerplats. Kyrkan blev med tiden för liten och byggdes därför ut under 1600-talet.

Samma problem uppstod på nytt i mitten av 1800-talet och den gamla kyrkan behövde då också repareras. Den 23 maj 1849 tog sockenstämman för första gången upp tanken på att bygga en ny kyrka. Kyrkan skulle läggas närmare
Tollered, som på den tiden var centralort.

År 1856 lade Johan Theodor Berg från Tollered fram ritningar på den nya kyrkan. Man ville ha en ljus kyrka med höga fönster, istället för den gamla mörka.
Sockenborna var nöjda med ritningarna och kollekter började samlas in till kyrkbygget. Marken skänktes av Hofvings på Floda säteri, som ägde torpet Ekelund, där kyrkan nu ligger.

Kyrkbygget påbörjades 1861 och avslutades 1863. Kostnaden var 40000
riksdaler. Det ekonomiska löstes genom donationer: Johan Teodor Berg från
Tollered skänkte 25000 riksdaler och Peter Wilhelm Berg från Nääs skänkte 6000 riksdaler samt bekostade orgeln.

Kyrkan är 29 meter lång förutom vapenhuset och nästan 15 meter bred. År 1907 gjordes tornet om och fick en ny, högre och smäckrare spira och är nu 42 meter högt. Så sent som 1939 fick kyrkan elektriskt ljus. 1951 kläddes kyrkspiran med koppar.

Kyrkans renovering 2010-2011

År 2007 upptäcktes fukt i kyrkans torn, så allvarligt att det fanns en risk att kyrkan skulle rasa, vilket föranledde en omfattande renovering av kyrkan.

Kyrkbänkarna är borttagna, utom på läktaren, och ersatta med stolar. Stolen heter ”Josef” och är ritad av Jonas Olsson, Falkenberg. Psalmboksficka, ljudabsorbent och kopplingsbeslag finns på varje stol. Stolarna kan kopplas både i rader och rundlar. ”Josef” är en utvecklad version av stolen ”Lola”, som tillverkades till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels bröllop i Storkyrkan 2010.

Tre lager gammalt golv är borttaget och nytt ekgolv är lagt i kvarter, så som kyrkbänkarna stod förut. Två breda trappsteg leder nu upp till koret, annars är allt i ett plan, även förråden. Golvvärme är inlagd och en specialvävd matta från Kasthall ligger i de gamla gångarna. Kyrkan är helt nymålad invändigt.
Predikstolen är upprustad och man har tagit fram några gamla målningar på sidostycket.

Väggen under orgelläktaren har flyttats fram så att ett stort samlingsrum, sakristia, kapprum och handikapptoalett fått plats. Gamla fönster har tagits tillvara och återanvänds nu i samlingsrummet och som spegelram på handikapptoaletten.

Altartavlan är målad 1863 av konstnären G. Werner och föreställer Jesu uppståndelse och ängeln, som berättar för kvinnorna att graven är tom. Altartavlan är renoverad och har fått en ljusare lyster. Det gamla altaret är avkortat på djupet så att bara en hylla återstår, pelarna är nymarmorerade.

Ett nytt flyttbart altare är på plats. Det är tillverkat av Sven Karlsson på Nääs snickeri och marmorerat av Tommy Blom. Altarrundeln är
del- och flyttbar.

De från en tidigare renovering påsatta masonitskivorna är nu borttagna så att de gamla snickerierna syns. Altarringen har fått ny stoppning och är omklädd med rött ylletyg.

Takmålningarna är rengjorda och man kan se att färgerna fått en annan lyster. Små bitar av målningen är inte rengjorda och där kan man se skillnaden.

Dopfunten är renoverad och har fått sin plats längst ner till vänster i kyrkan.Nytt mixerbord är placerat nere i kyrkan, varifrån man kan styra den moderna ljus- och ljudanläggningen. Projektor och fast projektorduk finns också.

Tornet

Den gamla tornspiran lyftes ned med hjälp av enorma lyftkranar och placerades bredvid kyrkan under tiden den renoverades och fick ny kopparplåt. Kyrkklockorna förvarades i en byggnad bredvid under tiden.

Tornet revs ner sten för sten. Längst ner förstärktes tornet med betongpelare. Det nya glastornet lyftes på plats. Den renoverade tornspiran med klockorna lyftes upp den 20 december 2010 i tio minusgrader.

En låda av koppar murades in i tornet innehållande tidsdokument såsom Lerums Tidning, boken om Skallsjö kyrka, foton, priser på dagligvaror och en linneduk på vilken de som arbetat i tornet skrivit sina namn.

Nedan ser du ett bildspel från renoveringen.

Takmålningar

Konstnären Joel Mila har utfört takmålningarna i kyrkan. Han föddes i Jönköping den 29 september 1895. Som konstnär arbetade han med bland annat mosaik, glasfönster, tak- och väggmålning i kyrkor. Man återfinner honom också inom profan konst. 1923 målade han Berg- och dalbanan på Liseberg.

Omkring 1954 fick Mila i uppgift av Skallsjö kyrkoråd att göra ett utkast till en kormålning. Kyrkofullmäktige ställde pengar till förfogande. Efter ett och ett halv års förberedelser påbörjade han arbetet sommaren 1956 och samma år, den 8 december, invigde biskop Bo Giertz målningarna.

2011 rengjordes målningarna och man kan se att färgerna fått en annan lyster. Små bitar av målningen är inte rengjorda och där kan man se skillnaden.

Tornet

I tornrummet, där man har en vidunderlig utsikt, finns en stor ljuskrona, bestående av 270 prismor i olika storlekar. Denna ljuskrona kan ljussättas i olika färger även om den mestadels lyser i vitt/gult.

Läs mer om tornets prismor här.

Hitta till kyrkan

Skallsjö kyrka ligger på Gamla Vägen 50 i Floda, strax intill E20. Du når kyrkan genom att svänga av vid Floda- eller Nääsmotet från E20. 

Hitta till Skallsjö kyrka via Google maps

Bildspel från kyrkan