Förtroendevalda

Skallsjö församling styrs av ett kyrkofullmäktige som är valt av församlingsmedlemmarna i kyrkovalet. Fullmäktige har i sin tur valt ett kyrkoråd i vilket det finns ett arbetsutskott som kan besluta i mer brådskande ärenden.

Kyrkofullmäktiges ordförande:
Kai Bengtsson, Kyrkans Väl

Kyrkoråd 2018-2021:
Ordförande: Kristina Ljungberg, Kyrkans Väl
Vice ordf: Lisbeth Gabrielsson, Kyrkans Väl
Ledamot: Mikael Rånevik, Socialdemokraterna
Ledamot: Berndt Lansenfeldt, Kyrkans Väl
Ledamot: Ewa Thyni, Kyrkans Väl
Ledamot: Leif Nordström, Socialdemokraterna
Ledamot: Staffan Olofsson, Kyrkans Väl
Ledamot Anna-Lena Holberg Kyrkans Väl
Kyrkoherde: Thomas Lundblad