Förtroendevalda

Skallsjö församling styrs av ett kyrkofullmäktige som är valt av församlingsmedlemmarna i kyrkovalet. Fullmäktige har i sin tur valt ett kyrkoråd i vilket det finns ett arbetsutskott som kan besluta i mer brådskande ärenden.

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktiges ordförande:
Kai Bengtsson, Kyrkans Väl

Kyrkoråd 2022-2025:
Ordförande: Kristina Ljungberg, Kyrkans Väl
Vice ordf: Lillemor Rånevik, Socialdemokraterna
Ledamot: Tommy Brandt, Kyrkans väl           
Ledamot: Patrik Benjaminsson, Socialdemokraterna                        
Ledamot: Lisbeth Gabrielsson, Kyrkans väl                                   
Ledamot: Leif Nordström, Socialdemokraterna                           
Ledamot: Anna-Lena Holberg, Kyrkans väl                                                                      
Ledamot: Ewa Thyni, Kyrkans väl                                                                                Kyrkoherde: Thomas Lundblad