Kyrkoherdens reflektion över helgens tema

Reflektion från söndag 2/10.

Kyrkoherdens reflektion: Den Helige Mikaels dag, Änglarna

Tror du att änglar finns?

Änglarna kämpar mot ondskan. Någon skulle kanske säga att då behövs det mycket änglar just nu. Det är mycket som är ont i vår värld. Så har det förmodligen varit i alla tider.

Ängeln Mikael dyker upp lite här och var i bibeln som Guds sändebud och den främste av hans änglar. Han finns med på flera ställen i Daniels bok där han framför allt bedriver en kamp mot onda makter.

Livet är både gott och ont. Människans uppgift är att väja det goda. För att välja de goda krävs mycket styrka. Ibland är det som om kraften är slut. Vi orkar inte kämpa den goda kampen längre. Vi väljer ibland den enkla vägen före den rätta.

Vi läser ur Daniels bok 10:17-19.

Mina krafter är slut och jag kan inte längre andas. Han som såg ut som en människa (läs ängel!) rörde…vid mig och gav mig styrka. Var inte rädd, du högt älskade, sade han, allt skall gå väl. Var stark, var stark!

Alla har vi vår kamp att utkämpa. Ängeln vill styrka oss kampen mot det onda.