Foto: Ulf Celander/Ikon

Ideell medarbetare

Vill du engagera dig ideellt, ingå i ett sammanhang och vara ett stöd och en hjälpande kraft?

Vad innebär det att vara ideell?

Att vara ideell kan handla om allt från att ordna med fika i olika sammanhang till att vara ledare och medhjälpare för grupper för barn och ungdomar.
Ideella insatser ska inte ersätta anställd personal, utan vara ett komplement som vidgar våra möjligheter att vara en levande kyrka i vår församling.

Du gör en insats utan ekonomisk ersättning, som bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Som ideell blir du en person som bidrar till att nätverket växer både för dig och för dina medmänniskor. Insatsen utformas efter dina och verksamhetens behov och förutsättningar. 

Hur kan en ideell insats se ut?

Ideella insatser kan till exempel innebära att du hjälper till eller själv ansvarar för något. Det kan vara med att ordna fika, att hålla kyrkan öppen, vara ledare i någon av våra grupper, guida i kyrkan eller annat. 

Vart vänder jag mig?

Vill du göra en ideell insats kan du kontakta kyrkorådets ordförande,
Kristina Ljungberg 070-6389094 eller vår kyrkoherde.

Är du intresserad av Svenska kyrkans internationella arbete? 

 Vi behöver bli fler i församlingens internationella grupp. Det handlar om att få och ge information och inspiration om Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet, Fair Trade och andra internationella projekt församlingen stödjer.

Foto: IKON

Internationella gruppen medverkar vid t.ex julinsamlingen och fasteinsamlingen, och har ett bord på Floda torgs marknad några gånger per år. Ytterligare aktiviteter kan ordnas, då gruppens medlemmar har stor frihet att tillsammans bestämma hur mycket de kan göra av möjliga uppgifter.

Är detta något för dig?
Hör av dig till Christina Helgesson, 0302-374 46, eller till Kerstin Nordström 0704-242821.