Ideell medarbetare

Vill du engagera dig ideellt, ingå i ett sammanhang och vara ett stöd och en hjälpande kraft?

Vad innebär det att vara ideell?

Att vara ideell kan handla om allt från att ordna med fika i olika sammanhang till att vara ledare och medhjälpare för grupper för barn och ungdomar.
Ideella insatser ersätter inte anställd personal, utan är ett komplement som vidgar våra möjligheter att vara en levande kyrka i vår församling.

Du gör en insats utan ekonomisk ersättning, som bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Som ideell blir du en person som bidrar till att nätverket växer både för dig och för dina medmänniskor. Insatsen utformas efter dina och verksamhetens behov och förutsättningar. 

Hur kan en ideell insats se ut?

Ideella insatser kan till exempel innebära att du hjälper till eller själv ansvarar för något. Det kan vara att hålla kyrkan öppen, att ordna fika, vara ledare i någon av våra grupper, guida i kyrkan eller något helt annat som du vill bidra med.

En ideell insats kan vara en punktinsats någon enstaka gång eller en längre period till exempel under en termin.

Vart vänder jag mig?

Vill du göra en ideell insats kan du kontakta diakoniassistent Gudrun Norrfjärd 0737-738 736 eller gudrun.norrfjard@svenskakyrkan.se. Alternativt kyrkorådets ordförande, Kristina Ljungberg 070-638 90 94.

Är du intresserad av Svenska kyrkans internationella arbete? 

Vi behöver bli fler i församlingens internationella grupp. Det handlar framförallt om lärande och inspiration kring Svenska kyrkans internationella arbete, som sker genom ACT Svenska kyrkan.

I samband med jul och fasta har ACT kampanjperioder där internationella gruppen medverkar på olika sätt. T.ex. brukar vi finnas med vid marknadsdagarna som anordnas av Floda C. Andra aktiviteter av olika slag kan ordnas, gruppens medlemmar har stor frihet att tillsammans bestämma hur mycket de kan och vill göra!

 

Är detta något för dig?
Hör av dig till Gudrun Norrfjärd, 0737-738 736, eller till Kerstin Nordström 0704-242 821.

VILL DU ENGAGERA DIG I INTEGRATIONSVERKSAMHETEN?

I församlingen jobbar vi aktivt för att människor ska kunna lära känna varandra, och särskilt för att nysvenskar ska kunna hitta vägar in i det svenska samhället på olika sätt. 

Ungefär en gång i månaden bjuder vi in till ”Mötesplats Grannar emellan” – en kväll där nysvenskar och gammelsvenskar umgås och äter (tidigare kallades kvällarna internationella kvällar).

En gång i veckan har vi språkcafé dit den som vill ha hjälp med språkträning och sina egna studier kan komma och få stöd. Du som är trygg i svenska språket är varmt välkommen att finnas med som språkstöd. Vi fikar och hjälps åt utifrån de behov som finns. 

På söndagskvällarna erbjuder vi simträning för kvinnor som vill lära sig simma. Vi håller till på Vattenpalatset i Lerum. Vill du lära dig simma med oss – hör av dig till Kerstin Nordström 0704-242 821. Kan du simma och vill stödja andra kvinnor att bli simkunniga – hör av dig till diakoniassistent Gudrun Norrfjärd 0737-738 736 eller gudrun.norrfjard@svenskakyrkan.se.