Foto: Anna-Maria Martén

Högmässa

Alla relationer behöver mötesplatser för att gemenskapen skall växa och fördjupas. Så är det också med relationen till Gud. Högmässan är en sådan mötesplats.

Här får vi höra Guds ord i de olika textläsningarna. Vi får samlas kring bönen och be för oss själva, för varandra, vår församling och för världen. Nattvarden har en viktig plats i högmässan där vi tillsammans får gå fram och ta emot brödet och vinet, och få del av det som Jesus gjort för oss på korset. Gudstjänsten är också en mötesplats mellan mig och andra människor, en brödra-och systragemenskap. Kyrkkaffet efter gudstjänsten är också en mötesplats där vi som församling får dela livet med varandra.