Foto: Anna-Maria Martén

Gudstjänster i Skallsjö

Gudstjänst, mässa och familjegudstjänst. En gudstjänst kan se ut på många olika sätt och betyder olika för olika människor. Vi vill arbeta för att det ska vara hela församlingens gudstjänst, familjens, ungdomarnas, äldres, de som är vana vid att gå till kyrkan och de som är ovana.

Beställ kyrktaxi

Har du svårt att ta dig till kyrkan?
Ring kyrktaxi 0302-15570. (Taxibil Lerum)

Söndagens gudstjänst styrs i Svenska kyrkan av något som kallas för kyrkoår. Varje söndag har sina bibeltexter och sitt tema. Kyrkoåret är uppbyggt kring våra två stora helger, julen och påsken då vi får följa Jesus vandring här på jorden.

Gudstjänst och mässa

Alla relationer behöver mötesplatser för att gemenskapen skall växa och fördjupas. Så är det också med relationen till Gud. Mässan är en sådan mötesplats. Här får vi höra Guds ord i de olika textläsningarna. Vi får samlas kring bönen och be för oss själva, för varandra, vår församling och för världen. Nattvarden har en viktig plats i mässan där vi tillsammans får gå fram och ta emot brödet och vinet, och få del av det som Jesus gjort för oss på korset. Gudstjänsten är också en mötesplats mellan mig och andra människor, en brödra-och systragemenskap.

Kyrkkaffet efter gudstjänsten är också en mötesplats där vi som församling får dela livet med varandra.

I kalendern hittar du alla våra gudstjänster och mässor.

Foto: Anna-Maria Martén

Gudstjänst med små & stora

Vi har ett par gudstjänster och ibland någon mässa (med nattvard) för små & stora per termin. Musiken och sångerna väljs utifrån barnens perspektiv och vi är också noga med att gudstjänsten inte skall vara för lång.

Välkommen, liten som stor!