Församlingstidningen Prisma

Nu finns höstens nummer av Prisma ute! Tema denna gång: "Musik".

Nu finns höstensnummer av vår församlingstidning Prisma ute. Tema denna gång är ”Musik”.

Vår församlingstidning Prisma kommer ut fyra gånger per år.
I den finner du intervjuer, notiser och betraktelser kring aktuella händelser i vår omgivning.

I församlingstidningens nya namn Prisma ryms många betydelser som är och kan bli en symbol för församlingens arbete och ansikte utåt.

En självklar association är förstås ljuskronan i Skallsjö kyrkas ljustorn med alla dess prismor. En prisma kan sägas belysa olika aspekter av livet, vilket vi vill att både församlingstidningen och församlingens arbete ska spegla.

När solstrålarna träffar prisman uppstår regnbågens alla färger, en stark symbol för öppenhet, kärlek och fred – tre ledord som Skallsjö församling gärna verkar utifrån.