Församlingstidningen Prisma

Vår församlingstidning Prisma kommer ut fyra gånger per år. I den finner du intervjuer, notiser och betraktelser kring aktuella händelser i vår omgivning.