Församlingstidningen Prisma

Nu finns sommarens nummer av Prisma ute! Tema denna gång: "Medmänniska". Läs tidningen här!

Nu finns sommarens nummer av vår församlingstidning Prisma ute. Tema denna gång är ”Medmänniska”.

 

Vår församlingstidning Prisma kommer ut fyra gånger per år.
I den finner du intervjuer, notiser och betraktelser kring aktuella händelser i vår omgivning.