Dop, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Dop

"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem." Markusevangeliet 10:14-16

Bröllop

"Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den. De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan ej dränka den." Höga Visan 8:6-7

Begravning

Här hittar du information kring begravningar i Skallsjö församling, om vår begravningsverksamhet och om borgerlig begravning.

Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

Hyr lokal i samband med förrättning

Möjlighet finns att hyra lokal för eftersittning med släkt och vänner.