Södra Åsums kyrka

Södra Åsums kyrka

Med kyrktornet placerat i öster.

 Kyrkans historia

På 1890-talet fann man att församlingens kyrka, numera kallad Södra Åsums gamla, var både sliten och för liten. 1896 hade man 30 000 kronor i kyrkokassan. Omfattande diskussioner fördes om var man skulle bygga församlingens nya kyrka. Idag kanske vi tycker att den kunde ligga närmre centrum av Sjöbo, men vid denna tid var styrkeförhållandena relativt lika mellan Sjöbo municipalsamhälle och Södra Åsums by. Slutligen beslöt man bygga kyrkan på Sandbäcks bys ägor, där friherre Gustav Ramel på Åsumsgården upplät en tomt.

Arkitekt August W Lindvall ritade kyrkan och den är byggd i nygotik, även kallad Eslövsgotik. Byggmaterialet består av tegel på  en grund av gråstensblock. De kraftiga stenpelarna är brutna ur ett och samma stenblock från trakten.

På Jungfru Marie Bebådelsedag 1902 invigdes kyrkan och kostnaden för kyrkobygget uppgick till cirka 88 000 kronor.         

Bli inte förvirrad på väderstrecken! Kyrktornet är placerat i öster, och inte som brukligt i väster. Den troligaste anledningen är tornets tyngd i kombination med svårigheter i marken.

Kyrkan har genomgått flera renoveringar både in- och utvändigt. 1956 förändrades hela interiören, den blev ljusare och luftigare. Tidigare fanns det också målningar i både kor, valv och långskepp.

Exteriören ändrades 2001, då man försökte återskapa den ljust gula färg som de putsade fälten ursprungligen hade.

Inventarier

Från den gamla kyrkan hämtade man en del inventarier, som till exempel kyrkklockan, gjuten på 1300-talet. Den hänger nu som storklocka i tornet. Predikstolen, som inköptes av friherre Charles Emil Ramel år 1825, är troligen skapad av bildhuggaren Alexander Råå från Blentarp 1736. Denna predikstol stod ursprungligen i Skartoftas nerrivna medeltidskyrka.

Dopfunten flyttades också med till den nya kyrkan, men ersattes 1971 av en replik utförd av stenmästare Hans Olofsson i Sjöbo. Den medeltida dopfunten finns nu åter i Södra Åsums gamla kyrka.

Går in i Herrens portar med tackande; i hans gårdar med lofvande.
Så stod det tidigare över portalen  till koret.

Orgeln som finns på läktaren är byggd 1902 av John Molander och totalrenoverades 1992. Denna Molanderorgel anses vara bland de fem bästa i Sverige. Kororgeln är byggd av Smedmans orgelbyggeri och invigdes 1991.

Under ett vackert rosettfönster står altaret med altartavlan, en triptyk (tredelad), målad av Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin 1936. Vad för altartavla som dittills funnits i kyrkan är okänt, dock har inte den altartavla som finns i Södra Åsums gamla kyrka lämnat denna. I ett församlingsblad av äldre datum beskrivs en altartavla med tre torn. På det i mitten skulle ha funnits ett lamm samt en riddare med rödvit fana.

Södra Åsums kyrkogård

Utanför kyrkan, söder om vapenhuset, står en skulptur föreställande den förlorade sonen. Den är gjord av Elsie Dahlberg och skänktes av Södra Åsums kyrkliga syförening 1977.

Kyrkogården som omger kyrkan är stor och består av gamla och nya delen. Gamla delen är den med gravplatser som ligger runt kyrkan och längs med Sandbäcksgården.

Nya kyrkogården anlades 1977-1978 och består av de egna mindre gravplatserna Norra delen (jordbegravningar) och Urnlunden, samt de kollektiva gravplatserna Minneslunden och Korslunden.

1997 anlades Korslunden, som är en ask- och kistgravplats. Gravvården består av en bronsplatta med namn och årtal på den avlidne. Denna platta sätts ner i gräset där gravsättning skett. Ingen smyckning får ske vid plattan utan vid ett gemensamt blomsterkar. Ljussmyckning sker också på gemensam plats. Vid Korslunden finns en vacker meditationsplats invid en damm.
Nytt för 2021 är en askgravlund, invigs söndag 29 augusti 2021 kl 10.00.

Kyrkan genomgick en större invändig renovering under april 2019.

ladda hem folder om kyrkan