Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

SJÖBO FÖRSAMLING Besöksadress: Lilla Norregatan 3, 27530 Sjöbo Postadress: Box 74, 27522 Sjöbo Telefon:+46(416)513130 E-post till SJÖBO FÖRSAMLING

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ilstorps kyrka

En av Skånes minsta kyrkor Sevärdhetskyrka 8-14 juli kl 11-16

Kyrkans historik

Ilstorps kyrka är byggd i romansk stil i tegel på 1200-talet och är en av länets minsta, den rymmer cirka 50 personer.  Den bestod ursprungligen av långhus och rakt avslutat kor.

En klockstapel av trä har funnits, men aldrig något torn. Under 1400-talet försågs kyrkan med tegelvalv. Troligen tillkom vapenhuset i samma skede.

Under slutet av 1800-talet genomfördes en renovering av kyrkan. Då revs korets nischprydda östra gavel och istället byggdes en absid i öster samtidigt som vapenhuset fick ytterligare en våning där kyrkklockan fick sin plats. Klockan i malm är gjuten år 1653.

Orgelläktaren tillkom 1893.

Nu kan IIstorps kyrka tyckas ligga ensam, men före enskiftet omgavs den av en bykärna. Enligt rekognoceringskartan från 1812-1820 låg här 18 gårdar och 11 gathus. Prästgården, med halmtak och lerväggar, revs 1959.

Målningarna

När kyrkan 2002, skulle kalkas om invändigt föll en del av putsen ner och en bild av en man blottlades i koret. Provknackningar genomfördes och mer blev synligt. Målningarna kommer från olika tidsepoker, de äldsta från 1400-1500-talet. Konstnärerna är okända och kan antingen komma från kontinenten, som Italien eller Tyskland, eller från bygden. Likheter finns med Mäster Andreas i Linderöd.

Bilderna i korvalvets nordkappa visar från vänster: apostlarna Bartolomeus (det uppåtriktade knivbladet som attribut), Jakob sen äldre (en kammussla pryder pilgrimshatten), Johannes (håller i kalken) och Paulus (bär svärd).

Fler målningar än de nu synliga får inte tas fram, då de bevaras bäst under kalken. Sommaren 2006 färdigställdes därför framtagningen och målningarna konserverades.

Inventarier

Kyrkans äldsta inventarium möter man i form av en fin offerstock, gjord av en urholkad trädstam. Upptill är den ihålig och där försedd med en låsbar lucka. Den här sorten av offerstock är gamla tidens kollekthåv och här skänkte man pengar till behövande.

Predikstolen, daterad till 1645 är signerad HNDS, vilket lär stå för Herr Niels Didrikson. Vid denna tid verkade här en präst med detta namn. I predikstolens fält är tre (av fyra) evangelister avbildade.

Även bänkinredningen kommer från 1600-talet, då predikan nu blev gudstjänstens centrala del.

På ena väggen finner vi en karolinsk officersvärja från tiden 1690-1697.

Altaruppsatsen, 1600-talet, är ett så kallat additionsaltare då det består av texter och inte av bilder. Efter reformationen var man nämligen avogt inställd till bilder i kyrkan. Texterna är hämtade ur Fredrik den II:s bibel från 1589 och i det översta fältet tronar lammet med segerfanan - en Kristussymbol.

Ett krucifix från 1600-talet med en lidande Kristus på korset, hänger på väggen mot koret.

Så sent som 1977 fick kyrkan sin dopfunt. Den är tillverkad av Söwekonst och skänkt till kyrkan av Judith och Anton Svensson i Sjöbo samt av Rut och Johan Persson Ilstorp. Dopfatet är av mässing och har äldre datum; 1600-talet.

ladda ner broschyr om kyrkan