Skörhet och styrka

Utmaningen är att hitta rätt konst till rummet – och rätt rum till konsten. Jag har funnit konstnärskap som har starka erfarenheter med sig – och konst som är förträfflig i sitt utförande.

När jag hösten 2020 började sondera kyrkorum och konstnärer inför Sjätte sinnet 2022 drogs jag till stämningar i rummet och det gestaltade i konsten. Utmaningen är att hitta rätt konst till rummet – och rätt rum till konsten. Jag har funnit konstnärskap som har starka erfarenheter med sig – och konst som är förträfflig i sitt utförande. Som besökare får du möta samtidens bildspråk i kyrkorum med kulturarv från olika tider. Sommarens utställning, i kapell och kyrkor i Västerås stift, kan besökas med nyfikenhet och tillförsikt. Sex konstnärer har där beskrivit angelägenheter.

Vi vill alla – var och en – försöka vara en så god människa som möjligt, med allt vad det innebär att vara levande. Till kyrkorummet och till konsten kommer vi med hela vårt jag, våra sorger och glädjeämnen, våra dilemman och vår humor. I kyrkor finns bildkonst från olika epoker, och varje verk säger något om hur människor har tänkt kring att vara en god människa och vari det gudomliga ligger. Om och om igen försöker människan i bilder beskriva det mänskliga, vår relation till varandra och till själva varandet. Utgångspunkten är alltid där människan själv står, i tiden och rummet. 

May Lindholm

Konstverk kan oftast inte uttolkas med ett budskap allena. Och en gestaltning fångar inte allt, men i vår upplevelse av verket, får det liv och betydelse. Om det så bara är skönheten – skörheten. Konsten kan väcka känslor och tankar i oss, ge igenkänning, motivera oss och få oss att orka. Människan har kunskap om livets kärvhet, och kyrkorummet kan fånga upp det genom att låta det få form och färg. Konsten kan bekräfta både smärta och eufori. Årets konstnärer är mycket ambitiösa i sina fokusområden, och det i sig skapar ödmjukhet. Konstnärliga gestaltningar kan vara bekräftelse av en upplevelse, ge insikter om det mänskliga i världen, men också benämna det ogripbara.

Många människor gör Sjätte sinnet till en så fantastisk händelse. Ambitiösa konstnärskap. Engagerade församlingar som ser möjligheterna i en spännande konstsommar. Vana – och ovana – kyrkobesökare, i alla åldrar. Tack till alla som med kunnande, engagemang och konstruktiv attityd skapar – och kittlar – Sjätte sinnet! 

May Lindholm
Konstnär och Curator för Sjätte sinnet 2022