Meny

Sjätte sinnet en resumé

Så länge människan har varit människa har hon valt att uttrycka sig konstnärligt. Människor har målat i grottor, ristat på hällar och för tålig vardagsnytta format vackra föremål av lera och trä. Minnesmärken för liv – och död – har fått sköna former och stilig dekor. Genom årtusendens konstverk talar människor som levde då – långt bort i tiden – till oss som lever nu. Så är det också med konsten i våra kyrkor.

Så länge människan har varit kristen har hon engagerat bildkonstnärer för att gestalta vägval och möjligheter. Konst kan ge oss skönhet, ro och behag – få oss att se bortom orden och det sakligt fattbara. Konst kan gripa tag, få oss att vakna och med nya ögon se på oss själva, de stora frågorna om meningen med livet, kanske rentav de hisnande perspektiv som tro kan öppna.

Svenska kyrkan i Västerås stift skapade Sjätte sinnet för att ge konstnärer från vår egen tid betydelsefulla platser i kyrkorna. Ingen vet – och alla anar – vad det sjätte sinnet är: Det som tillför tillvaron ännu en dimension utöver vad vi självklart kan se, höra, lukta, smaka och känna – kanske förnimmelse av en helhet som rör strängar djupt inom oss. Konsten – liksom livets stora frågor – talar direkt till oss som människor, utan att fråga efter tillhörighet eller traditioner.

Sjätte sinnet hade premiär 2007, och genomfördes då i stort format med medverkan av 24 konstnäreroch 22 församlingar i samverkan med konstverksamheterna i Landstinget Dalarna Västmanland och Regionförbundet Örebro. Konstutställningen fick därmed redan från start förankring i Svenska kyrkan runt om i hela stiftet. Sjätte sinnet lockade tusentals besökare – även många ovana kyrkobesökare – som genom konsten mötte trotsiga frågor och modiga gestaltningar med existentiell bärkraft.

Sjätte sinnet återkom 2010, 2013 och 2016 med nya konstnärer, nya kyrkor, nya värdförsamlingar och också nytt format. Sjätte sinnet blev en konstrunda för en dag – med möjlighet för besökaren att i ett sammanhang möta utställningens alla verk, i kyrkor med olika arkitektoniska språk, rimligt nära varandra geografiskt.
Sjätte sinnet 2019 bekräftar stiftets vilja att återkommande och med höga kvalitetsambitioner låta samtidskonsten ta plats i kyrkorna. Gensvaret från inbjudna konstnärer är även nu mycket stort, och flera av dem visar för första gången verk i kyrkorum.

För Svenska kyrkan i Västerås stift är det självklart. Samtidens konst hör hemma i samtidens folkkyrka.

Karin Perers