Foto: TRONS

Sjätte sinnet – en exposé

Svenska kyrkan i Västerås stift skapade Sjätte sinnet för att ge konst från vår egen tid betydelsefulla platser i kyrkor. Ingen vet – och alla anar – vad det sjätte sinnet är: Det som tillför tillvaron ännu en dimension

Sjätte sinnet – en exposé

Svenska kyrkan i Västerås stift skapade Sjätte sinnet för att ge konst från vår egen tid betydelsefulla platser i kyrkor. Ingen vet – och alla anar – vad det sjätte sinnet är: Det som tillför tillvaron ännu en dimension utöver vad vi självklart kan se, höra, lukta, smaka och känna – kanske förnimmelse av en helhet som rör strängar djupt inom oss. Konsten – liksom livets stora frågor – talar direkt till oss som människor, utan att fråga efter tillhörighet eller traditioner.
 
Sjätte sinnet är ett sätt att vara folkkyrka. Så länge människan har varit kristen har hon engagerat bildkonstnärer för att gestalta vägval och möjligheter. Konst kan ge skönhet, ro och behag – få oss att se bortom orden och det sakligt fattbara. Konst kan gripa tag, ställa trotsiga frågor, få oss att vakna och med nya ögon se på oss själva, på meningen med livet – kanske rentav låta oss ana trons hisnande perspektiv.
 
När kyrkorum från olika epoker öppnas för samtidens konst sker något stort. Människor strömmar till; fler, och delvis andra än vi som är trogna kyrkobesökare. Den som deltar i gudstjänst får ännu en dimension att beröras av. De många som kommer för konstutställningens skull, möter också det andliga rummet som talar genom arkitektur, material och äldre konst. I vårt nu, nås vi alla av den möda, de drömmar och den kristna tro som fanns hos människor som en gång skapade kyrkobyggnaden.
 
Sjätte sinnet bekräftar Svenska kyrkans höga ambitioner i arbetet med samtidskonst. Sjätte sinnet är samtidigt ett sätt att motivera människor, med olika bakgrund och kultur, att stiga in i det fantastiska kulturarv som Sveriges kyrkor är. Enligt kulturmiljölagen ska Svenska kyrkan vårda och underhålla kyrkobyggnaderna. Kulturarvet tillhör alla. Sjätte sinnet bidrar till att göra det levande och lockande.
 
Sjätte sinnet hade premiär år 2007, från start i god samverkan med de offentliga konstverksamheterna i regionerna Dalarna, Västmanland och Örebro län. Konstutställningen återkommer vart tredje år. Före sommaren 2022 har fyrtionio konstnärer medverkat, i nästan lika många kyrkorum. Gensvaret från årets sex inbjudna konstnärer är mycket stort, och de flesta av dem visar för första gången verk i kyrkorum.
 
För Svenska kyrkan i Västerås stift är det självklart: Samtidens konst hör hemma i samtidens folkkyrka.

Karin Perers