Meny

Konsten och tron

Det finns djupa samband mellan kristen tro och konst. I det gamla Grekland var symbolon, vårt ord symbol, ena hälften av en itubruten skiva. Två vänner tog varsin hälft och när de träffades nästa gång så hörde bitarna ihop.

Som passformen mellan två skärvor kan förälskelse beskrivas. När vi blir kära träffar det oss med längtan och förväntan. Förälskelse är som att finna det brottstycke som fattas för att vi ska bli hela. När vi är förälskade har vi mött den hälft som vi ropade efter, kanske till och med i sömnen.

Kristen tro kan fungera som en förälskelse där vi ropar efter Gud som älskar sin skapelse. Samtidigt är religionens riter och rum de skärvor som hänvisar till helheten, oavsett vilka känslor de väcker. Martin Luther hamnade 1526 i en berömd dispyt med Ulrich Zwingli från Zürich. Den varade i tre år och grälet gällde nattvarden i allmänhet, och det välsignade brödet i synnerhet. Luther menade att brödet i nattvarden alltid är bröd och på samma gång en skärva som sätter mottagaren i kontakt med den stora helheten. För Luther var nattvardens bröd på samma gång både vanligt bröd och Kristi kropp i himlen och på jorden. Även konsten kan fungera som en skärva som förmedlar kontakt bortom här och nu. De vi är kan vidgas av både konst och nattvard.

Mikael Mogren
Biskop Västerås stift