2013

Läs om konstnärerna, kyrkorna och ladda ner katalogen.

Roland Backlund Karbenning kyrka 

Mats Lodén Sala Kristina kyrka

Mia Malmlöf Fläckebo kyrka

Yngve Mauritsson Karbenning kyrka

Helena Piippo Larsson Avesta kyrka

Thomas Qvarsebo By kyrka

Michael Söderlundh Sala Kristina kyrka