Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Simrishamns pastorat Besöksadress: Allgatan 7, 27232 Simrishamn Postadress: Box 12, 27221 Simrishamn Telefon: +46(414)412480 E-post till Simrishamns pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till dig som konfirmandförälder

Tonåringar befinner sig i ett brytningsskede i livet. Ibland är det bekvämast att få vara barn, ibland vill man vara vuxen. Denna tid föder många frågor om livet. Konfirmandtiden är en möjlighet att få diskutera dessa frågor med människor som tycker om att jobba med ungdomar, känner deras behov och lyssnar till deras berättelser. Svenska Kyrkan i Simrishamn pastorat vänder sig till dig som möjlig blivande konfirmandförälder/ målsman med särskild information. Kanske är du själv konfirmerad och minns din konfirmandtid med glädje. Kanske valde du att inte konfirmera dig eller tyckte att den gav få intryck. Vi hoppas hur som helst att konfirmandtiden för ditt barn ska bli ett roligt och spännande äventyr.

Du som förälder är viktig

 Vi hoppas att du som förälder eller målsman stöttar ditt barn i det val hon eller han gör. Ingen ska tvingas till konfirmation, det måste vara ett fritt val. Samtidigt är konfirmandtiden inte som den var förr, utan en spännande möjlighet att upptäcka nya sidor hos sig själv och nå djupare in i sin egen personlighet, träffa nya vänner och få minnen som stannar kvar under livet.

Informationen skickas till 14-åringar

 Svenska kyrkan i Simrishamn, S:t Olof och Rörum gör under sommar/tidig höst ett utskick till dem som är kyrkobokförda och som fyller eller har fyllt 14 år. För de som inte är kyrkobokförda finns givetvis också möjlighet att konfirmeras och då tar man bara kontakt med Svenska kyrkan så skickar vi information. Är ert barn inte döpt finns möjlighet till det under konfirmandtiden.  Ert barn kommer förutom utskicket också att möta annonser både Facebook och på internet som vill skapa nyfikenhet på konfirmation. Diskutera gärna igenom med ditt barn vad konfirmation kan innebära. Tveka inte att höra av dig om du behöver mer information.
 

De flesta konfirmander är mycket nöjda

I Simrishamn pastorat liksom i många församlingar i Svenska kyrkan genomförs årligen en undersökning som heter ”Vägen till nöjda konfirmander”. Detta är ett sätt för kyrkan att veta vad konfirmanderna tycker om sin konfirmandtid. Utifrån synpunkter och kommentarer förbättrar vi hela tiden konfirmandundervisningen.       
    
Ungefär 65 procent väljer att konfirmeras i Simrishamn, S:t Olof och Rörums församlingar och konfirmandtiden får höga betyg i undersökningen. En överväldigande majoritet av de konfirmander svarar dessutom att de upplevde konfirmandtiden som meningsfull och över förväntan. Det innebär samtidigt att de som inte väljer att konfirmeras antagligen går miste om en värdefullt upplevelse för livet. Detta är viktigt att fundera över innan man tar ställning att inte konfirmeras.

Unga konfirmandledare

 Förutom det konfirmandarbetslag som jobbar kring konfirmanderna kommer konfirmanderna också att få träffa en del ungdomar som konfirmerats några år tidigare, våra unga konfirmandledare. De är mellan 16 och 19 år och hjälper till i de olika grupperna med allt från andakter till att vara samtalsledare.