Sorgegrupp

En grupp för dig som vill samtala om att leva vidare med en sorg efter att någon har dött.

Starten för nästa sorgegrupp kommer att ske när coronapandemins restriktioner tillåter. Välkommen att höra av dig för anmälan till Karolina Johansson på tel 073-940 0352.


När sorg drabbar kan det komma tankar och känslor som man kanske inte riktigt känner igen hos sig själv. I sorgegruppen får du förtroligheten som ges i en mindre grupp. Med erfarna ledare delar du med dig av dina tankar och känslor. Att träffas i sorgegrupp under en tid har för många varit till tröst och stöd.

Vi samtalar utifrån olika teman såsom: min egen berättelse, sjukdomstiden, när döden kom och tiden närmast efter, begravningnen, vad har blivit annorlunda, tiden därefter, minnen, hur tänker jag om min framtid...

Sorgegruppen är öppen för alla oavsett tro och livsåskådning.

Vi träffas på Församlingsgården Munken
 – Ingen kostnad

Gruppen består av max 7 deltagare och är samma personer varje gång.
Starten för nästa sorgegrupp kommer att ske när coronapandemins restriktioner tillåter. För mer information om datum och för frågor/anmälan kontakta diakon Karolina Johansson 073-940 0352 karolina.j.johansson@svenskakyrkan.se

Ledare för gruppen är Karolina Johansson, diakon och Eva Boodh, volontär.