Skolverksamhet

Varmt välkomna till lärande under valven i ett medeltida klassrum!

Skolprojektet

Redan 1999 startade Sigtuna församling "Skolprojektet", som numer är vår utåtriktade permanenta skolverksamhet som riktar sig till grundskolorna i Sigtuna stad.  Utifrån våra resurser och i linje med läroplanen har vi byggt upp ett antal tematräffar anpassat till skolans årskurser från förskola till och med åk 7.

Under höstterminerna välkomnar vi 6-årsverksamheten, åk 5 och åk 6. Under vårterminerna välkomnar vi åk 1, 2, 3, 4 och 7. Information sänds ut till respektive skola i början av varje termin. Därefter kommer en specifik inbjdan de aktuella årskurserna! Se mer information under respektive årskurser. 

Vi hoppas att du som lärare och pedagog skall se tematräffarna som vi inbjuder till, som ett hjälpmedel och en resurs. Mariakyrkan är en kulturhistorisk skattkista där vi nutidsmänniskor kan lära känna oss själva och varandra bättre genom kunskap om vårt gemensamma kulturarv – vilket är viktigare än någonsin. Våra skolprogram berör flera av skolans ämnen såsom religionskunskap, samhällskunskap, historia, svenska och bild.

Självklart anpassar vi vår pedagogik, våra visningar/program för olika åldersgrupper och för elever med särskilda behov. Tveka inte att kontakta oss om ni är intresserade av skräddarsydda visningar t ex i samband med temaveckor i skolan.  

Här finns något för alla årskurser och åldrar! Vi utlovar en så väl lekfull som lärorik upplevelse här hos oss i Mariakyrkan.

Om inte ni som skola anger något annat, så kommer de temadagar som görs i samband med skolan, för alla elever, att vara icke-konfessionella, utan inslag av bön eller välsignelse!

Varmt välkomna till lärande under valven i ett medeltida klassrum!

Vi anpassar vår verksamhet efter rådande restriktioner.

Anna Konvicka

Sigtuna församling

Församlingspedadog

Mer om Anna Konvicka

Församlingspedagog