Skolverksamhet

Varmt välkomna till lärande under valven i ett medeltida klassrum!

Skolprojektet

I över 20 år har Sigtuna församling i samarbete med kommunens grundskolor erbjudit skolprojekt från förskoleålder till årskurs 7. Här nedan kan du läsa mer om höstens och vårens projekt och anmäla ditt intresse. 

Projekten är tänkta som en resurs och komplettering av undervisningen. Mariakyrkan är en kulturhistorisk skattkista där vi nutidsmänniskor kan lära känna oss själva och varandra bättre genom kunskap om vårt gemensamma kulturarv – vilket är viktigare än någonsin. Skolprojekten anknyter till olika ämnen såsom religionskunskap, samhällskunskap, historia, musik och bild. Här finns något för alla!

Alla skolprojekt följer Lgr 22 och är givetvis utan konfessionella inslag.

Varmt välkomna till lärande under valven i ett medeltida klassrum!

Kontakt: Ylva Gerdås tel. 070-763 29 90  mailadress: ylva.gerdas@svenskakyrkan.se

6-årsverksamhet

Mariakyrkan

Åk 1

Kul med ljud i Mariakyrkan!

Åk 3

Påskens berättelser

Åk 5

En dag i klostret!

Åk 6

Dödens berättelser och traditioner - ett samtal i anslutning till Allhelgona!

Åk 7

Självbild-Gudsbild