Renovering 13 juni–28 juni

Kyrkan kan under denna tid eventuellt vara låst.

Kyrkans triumfkrucifix är nedtaget. Renovering sker på plats i kyrkan 13 juni - 28juni.Kyrkan kan under denna tid eventuellt vara låst vid något  tillfälle. 
Vi tackar för visad förståelse. 


Our church Triumph Crucifix is under renovation 13th - 28th June.
The church may be temporarily closed during restoration work.
We apologize for any inconvenience.