Meny

Delgivning

Sigtuna församling söker gravrättsinnehavare till flera gravplatser på Sigtuna och Haga kyrkogårdar.

Sigtuna församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser

Församlingen är, som huvudman för begravningsverksamheten, skyldig att föra gravbok med namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det innebär att huvudmannen ska föra register över gravrättsinnehavarna.

Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen dog före 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren.

Gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta expeditionen. Gravrätten kommer att upphöra på de gravar som varit skyltade sedan 2018 eller tidigare. Får inte församlingen kontakt med anhörig, betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Sigtuna kyrkogård

Kvarter 1

SI1 1-3 von Post

SI1 4 Brandel

SI1 7 Jonsson

SI1 9, 10 Jansson

SI1 11, 12 Almgren

SI1 13, 14 Blombergsson

SI1 36, 37 Bohlin

SI1 50 Ekholm

SI1 100, 101 Strindberg

SI1 106, 107 Wange

 

Kvarter 2

SI2 121-124 Fryckberg

SI2 127, 128 Ekholm

SI2 131, 132 Lundstedt

SI2 133-135 Suchsdorff

SI2 136, 137 Fryxell

SI2 142, 143 Björkman

SI2 150 Björkman

SI2 156, 157 Eriksson

SI2 164-166 Björkman

SI2 169 Forsman

SI2 170-172 Melander

SI2 176 Ekberg

SI2 210, 211 Lundberg

SI2 224, 225 Eriksson

SI2 256 Arp

SI2 288A, 288B Andersson

SI2 306, 307 Tunström

SI2 308-310 Boström

SI2 313, 314 Alm

SI2 321-323 Boström

SI2 327 Sondén

SI2 328, 329 Schedin

SI2 330, 331 Adrian

SI2 336 Lundin

SI2 337 Widén

 

Kvarter 3

SI3 361 Brundin

SI3 365 Pettersson

SI3 379 Hellqvist

SI3 381, 382 Lindholm

SI3 389 Mårtensson

SI3 392, 393 Andersson

SI3 394, 395 Bodin

SI3 400, 401 Lundström

SI3 405, 406 Björkander

SI3 409, 410 Vilén

SI3 412, 413 Sundström

SI3 470A, 470B Furlin

SI3 474C, 474D Karlsson

SI3 479 Pettersson

 

Kvarter 4

SI4 528 Karlew

SI4 549 Nilsson

SI4 559 Eriksson

SI4 560 Nilsson

SI4 569, 570 Björklund

SI4 583 Ångström

SI4 584 Kuylenstierna

 

Kvarter 5

SI5 594B Karlsson

SI5 597 Spanier

SI5 611, 612 Harthern

SI5 613, 614 Andersson

SI5 617 Andersson

SI5 618 Gustavsson

SI5 619 Karlsson

SI5 630, 631 Karlsson

SI5 641, 642 Eriksson

SI5 646, 647 Mattsson

SI5 649, 650 Karlsson

SI5 657 Karlsson

SI5 657A, 657B Carlsson

SI5 670 Högström

SI5 674 Ev Forsberg

SI5 690 Åberg

SI5 700, 701 Christensen

SI5 708, 709 Swedman

SI5 720A, 720B Nyström

SI5 726 Karlsson

SI5 735 Wretling

SI5 736 Karlsson

SI5 737 Carlsson

SI5 738, 739 Dansson

SI5 759 Gustavsson

SI5 783 Halenius

SI5 785, 786 Eriksson

SI5 789 Johansson

SI5 796 Lindgren

SI5 800A, 800B Andersson

SI5 803 Book

SI5 804 Lindström

SI5 812 Lindvall

SI5 824, 825 Martin

 

Kvarter 6

SI6 834 Wahlberg

SI6 850, 851 Anell

SI6 941, 942 Gustavsson

 

Kvarter 7

SI7 1198, 1199 Ärlund

SI7 1201, 1202 Kihlberg

SI7 1210, 1211 Lönnblad

SI7 1229, 1230 Hede

SI7 1255 Ödman

SI7 1264 Johansson

SI7 1265 Gustavsson

SI7 1272 Aldén

SI7 1275, 1276 Karlsson

SI7 1279 Krusberg

SI7 1280, 1281 Lundin

 

Kvarter 8

SI8 991, 992 Jonsson

SI8 1023, 1024 Lindqvist

SI8 1031 Kallin

SI8 1050, 1051 Eriksson

SI8 1087 Ekgren

SI8 1103 Karlsson

SI8 1113 Jansson

SI8 1114 Kihlberg

SI8 1116 Mälberg

SI8 1118 Falk

SI8 1156 Viklund

 

Kvarter 9

SI9 2020 Sandström

SI9 2036A Argelander

SI9 2084A Berglind

SI9 2110A Svensson

SI9 2170, 2171 Rundqvist

SI9 2180, 2181 Jansson

SI9 2193 Eklund

SI9 2196, 2197 Pettersson

SI9 2200, 2201 Liljendahl

SI9 2204, 2205 Larsson

SI9 2206, 2207 Melin

SI9 2208, 2209 Andersson

SI9 2225 Dahlbeck                                                                                   

 

Kvarter 10

SI10 3023 Eriksson

SI10 3079 Karlsson

 

Kontakt med expeditionen

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta expeditionen tfn 08-592 504 54 eller epost sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se.

Kontakt ska tas senast den 30 september 2020.

Får inte församlingen kontakt med anhörig, betraktas gravplatsen som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

 www.svenskakyrkan.se/sigtuna