Verksamhet för vuxna

I tider av oro och kris

Vi anpassar vår verksamhet i rådande situation med anledning av Corona-viruset. I tider av oro och kris ser vi att människor behöver få mötas och få stöd och hjälp i ännu större omfattning än vanligt. Därför ställer vi om!

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör Coronaviruset. I nuläget innebär det att Selångers församling, för att skydda våra äldre samt minska smittspridningen av Covid-19, ställer in de flesta av våra diakonala verksamheter. Detta gäller tills vidare.

I nuläget fortsätter församlingen att fira gudstjänster i våra kyrkor, men med olika anpassningar. Vi håller öppet så långt det är möjligt och följer noga de anvisningar som Folkhälsomyndighetens ger. Vi ställer till exempel in planerade arrangemang med fler än 50 deltagare och uppmanar alla våra besökare att hålla avstånd och placera sig med minst två meters mellanrum inne i kyrkorummet.

 

 

VI FINNS FÖR DIG SOM KÄNNER ORO, ÄR RÄDD ELLER ENSAM
Behöver du samtalsstöd och någon att prata med? Ring Selångers församling, tel 060-56 35 75, så hjälper vi dig att få kontakt med en präst eller diakon. På kvällar och nätter finns jourhavande präst som du når på tel 112.