Konfirmander i Nyköpings församling konfirmeras i Alla Helgona kyrka.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Välkommen som konfirmand

i Selångers församling

Konfirmation 2021-2022

Alla människor har frågor och funderingar. Det kan vara svåra tankar kring kärlek och död, vardagliga grubblerier eller stora, förväntansfulla drömmar inför framtiden. Men trots att alla går runt och funderar är det ibland lätt att känna sig ensam om sina tankar. Är det bara jag i hela världen som tänker så här? Ligger någon annan vaken just nu och frågar sig samma sak?
Oroar sig andra i min ålder för det här?
Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30.000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. För många blir konfirmationen en chans att utforska både sig själv och andra, att få testa sina åsikter och värderingar. Som konfirmand får du diskutera livets små och stora frågor tillsammans med både jämnåriga och äldre. För att du ska kunna lära känna dig själv, varför du tänker och handlar som du gör, och även förstå hur andra resonerar. Konfirmation är en upptäcktsresa som vi gör tillsammans.

Hösten 2021 startar vi tre grupper:

 

Lägerkonfirmation i Selånger
Start onsdag 15 september kl 19.00-20.00
i S:t Olofsgården intill Selångers kyrka
I Selånger genomför vi tre läger med några träffar emellan.
Välkommen med din anmälan!
Präst Stephanus Neib, tel 072-242 94 29, stephanus.neib[at]svenskakyrkan.se
Församlingsass.Eva Näsman, tel 070-399 18 33, eva.nasman[at]svenskakyrkan.se

Musikkonfirmation i Granloholm
Start tisdag 7 september kl 16.00-18.00 i Granloholms kyrka
I år finns det möjlighet att vara musikkonfirmand för dig som spelar eller sjunger. Träffar sker varannan tisdag, vi genomför också två läger. Max 20 personer.
Präst Carina Bengtsson, tel 070-632 97 00, carina.c.bengtsson[at]svenskakyrkan.se
Kantor Lars Lind, tel 070-302 74 51, lars.lind[at]svenskakyrkan.se
Församlingsass. Eva Bruneryd, tel 070-619 40 62, eva.bruneryd[at]svenskakyrkan.se

Vuxenkonfirmation i Granlo
Start tisdag 21 september kl 18.30-20.00 i Granlo kyrka
Du som förälder har kanske missat att konfirmera dig eller glömt hur roligt det var? Varför inte konfirmera dig igen? Det är fullt möjligt. Vill du komma med i en vuxen-
grupp finns det möjlighet i Granlo kyrka detta läsår. Vi träffas var tredje vecka med samtal om livet och kyrkan samt bibeln och psalmboken. Vi kommer att genomföra minst ett dagläger. Tveka inte! Välkommen med din anmälan.
Anmälan, frågor eller funderingar? Hör av dig till:
Präst Tove Norrfelt, tel 073-082 59 00, tove.norrfelt[at]svenskakyrkan.se
Församlingsass. Eva Bruneryd, tel 070-619 40 62, eva.bruneryd[at]svenskakyrkan.se

Jag vill i första hand delta i:

För dig med behov av särskilt stöd försöker vi hitta en lösning som fungerar så bra som möjligt. Tag kontakt med församlingen.