Skeppets Kyrkis

Nu är det dags att söka till Selångers församlings barnomsorg!

Skeppets kyrkis utgör en viktig del av församlingens barn- och familjearbete. Vi vill fungera som ett komplement till den kommunala barnomsorgen. Utifrån kristen tro och tradition förmedlar vi en helhetssyn på livet. Med tydliga ramar och regler strävar vi efter att varje barn ska känna sig sedd och hörd. Detta innefattar även att stärka barnens samarbetsförmåga och självförtroende samt öka medvetenheten kring allas unika värde och ansvar. Barnen vistas i kyrkan före och efter skoltid.

På Skeppet finns plats för cirka 25 barn från förskoleklass upp till årskurs 4. Familjen ska vara kyrkotillhöriga och tillhöra Selångers församling.

Personal på kyrkis är Monica Ödlund, Eva Hedin Gregorsson och My Ahlström. Kyrkis öppnar kl 07.00 och stänger 17.30. Vi erbjuder barnen frukost på morgonen, och följer sedan med de barn som går på Högoms skola. Vid skoldagens slut hämtas barnen vid skolan för gemensam promenad till kyrkis.  Vi erbjuder ett varierat utbud av mellanmål som vi köper in själva.

Miljöombytet från skola till kyrkis uppskattas av både barn och föräldrar. Granlo kyrka har en fin miljö, såväl ute som inne. Här finns utrymme för både den lugna stunden i kyrkorummet liksom för lek.

En dag på Skeppet innehåller både samlingsstund, mellanmål och olika gemensamma fritidsaktiviteter samt fri lek. Ibland övar gruppen t.ex drama eller sång inför kommande familjegudstjänster eller andra arrangemang. Cirka en gång i månaden planerar vi utflykt till närliggande skogsmiljö.

Välkommen att höra av Er och att ta plats ombord på Skeppet!
Kontakta oss gärna så lämnar vi mer information om verksamheten,
tel: 060-15 15 94.

Ansökan till Skeppet mailas till tove.norrfelt[at]svenskakyrkan.se 
eller skeppet.fritids[at]svenskakyrkan.se

Skeppets KYRKIS

Tel. 060-15 15 94