Pilgrimssymbolen

Pilgrimssymbolen används för att märka pilgrimsleder och platser med anknytning till S:t Olof och Trondheim, det forna Nidaros. I denna symbol kombineras sevärdhetsmärket (S:t Hanskorset) med Olofskorset. Symbolen som är formgiven av Johanna Figur Waddington för de norska pilgrimslederna, binder samman norska och svenska pilgrimsleder. Symbolen är mönsterskyddad, och ägs i Sverige av föreningen Pilgrim i Sverige. Riktlinjer för godkännande och skyltning kan rekvireras från Pilgrim i Sverige.