Pilgrimens sju nyckelord

Skillnaden mellan pilgrimsresande och kulturturism kan ibland vara svår att se, men i pilgrimsresandet finns längtan efter andligt växande och närhet till Gud.

Hans-Erik Lindström på Pilgrimscentrum i Vadstena har med sina sju nyckelord sammanfattat pilgrimsvandringens innehåll:

Enkelhet
Jag vill skala bort det komplicerade, resurskrävande och exklusiva och hitta tillbaka till enkelheten. Där livet är närmast.

Bekymmerslöshet
Jag vill släppa den gnagande oron för framtiden och vara närvarande i den vilande och verkande tilliten.

Delande
Jag vill dela med dig vad jag är och har. Jag vill lyssna och förstå, jag vill sörja och glädjas tillsammans.

Andlighet
Jag vill vidga perspektiv mot det som är bortom tid och rum. Jag vill finna min väg till det som är helt, till alltings ursprung och mål.

Frihet
Jag vill bryta upp från min instängdhet, från mina låsningar och från orimliga krav. Jag vill ha fri tillgång till mig själv och mina möjligheter.

Tystnad
Jag vill stänga av skvalet, bruset och överväldigande inflöde och lyssna till tystnaden. Där känner jag livets lugna andhämtning. Där kan ljuv musik uppstå.

Långsamhet
Jag vill stanna upp ett slag när det går för fort. I ett lugnare tempo är jag mer närvarande och skapar utrymme för både mig själv och andra.