Personal

Personal

Barn och ungdom/församlingsassistent

Eva Bruneryd

Selångers församling

Barn och ungdom/församlingsassistent

Mer om Eva Bruneryd

Granloholm

Karin Elfversson

Selångers församling

Barn och ungdom/församlingsassistent

Mer om Karin Elfversson

Granlo

Eva Näsman

Selångers församling

Barn och ungdom/församlingsassistent

Mer om Eva Näsman

Selånger. Ledare för barnkörerna i Selånger.

Diakon

Birgitta Forsberg

Selångers församling

Diakon

Mer om Birgitta Forsberg

Diakon Granloholm

Helene Westerlind

Selångers församling

Diakon, Selånger Pilgrimscenter

Mer om Helene Westerlind

Diakon Selånger. Chef Selånger Pilgrimscenter.

Diakoniassistent

Lena Ödlund

Selångers församling

Diakoniassistent

Mer om Lena Ödlund

Diakoniassistent Granlo

Diakonimedarbetare.

Eva Wikman

Selångers församling

Diakonimedarbetare.

Minnesstunder värdinna

Anna-Maija Koskeniemi Svensson

Selångers församling

Minnesstunder värdinna

Mer om Anna-Maija Koskeniemi Svensson

Minnesstunder S:t Olofsgården

Musiker

Larissa Jigarova

Selångers församling

Musiker

Mer om Larissa Jigarova

Organist, körledare Selånger

Lars Lind

Selångers församling

Musiker

Mer om Lars Lind

Kantor, körledare Granloholm

Cecilia Nilsson

Selångers församling

Musiker

Mer om Cecilia Nilsson

Kantor, körledare Granlo

Pastorsexpeditionen

Laila Grubb

Selångers församling

Pastorsexpeditionen

Mer om Laila Grubb

Kyrkoherdesekreterare

Susanne Rönngren

Selångers församling

Pastorsexpeditionen

Linda Ström

Selångers församling

Pastorsexpeditionen

Präster

Carina Bengtsson

Selångers församling

Präster

Mer om Carina Bengtsson

Präst/arbetsledare Granloholm

Bror Holm

Selångers församling

Präster

Mer om Bror Holm

Kyrkoherde

Stephanus Neib

Selångers församling

Präster

Mer om Stephanus Neib

Präst/arbetsledare Selånger

Tove Norrfelt

Selångers församling

Präster

Mer om Tove Norrfelt

Präst/arbetsledare Granlo

Selånger Pilgrimscenter

David Edebe

Selångers församling

Selånger Pilgrimscenter

Mer om David Edebe

Selånger pilgrimscenter, kock

Ingela Normelli

Selångers församling

Selånger Pilgrimscenter

Mer om Ingela Normelli

Selånger pilgrimscenter, kock

Helene Westerlind

Selångers församling

Diakon, Selånger Pilgrimscenter

Mer om Helene Westerlind

Diakon Selånger. Chef Selånger Pilgrimscenter.

Skeppets kyrkis

Eva Gregorsson

Selångers församling

Skeppets kyrkis

Monica Ödlund

Selångers församling

Skeppets kyrkis

Vaktmästare

Lars-Göran Lindahl

Selångers församling

Vaktmästare

Mer om Lars-Göran Lindahl

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Fredrik Mattsson

Selångers församling

Vaktmästare

Mer om Fredrik Mattsson

1:e kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Värdinna

Sofia Berggren

Selångers församling

Värdinna

Mer om Sofia Berggren

Granlo

Maria Carlsson

Selångers församling

Värdinna

Mer om Maria Carlsson

Selånger

Marie Öhman

Selångers församling

Värdinna

Mer om Marie Öhman

Granloholm