Foto: Magnus Aronson

Musiken i Selånger

Selångers kyrkokör 

S:T OLOFSGÅRDEN
Onsdagar kl 18.30

Selångers kyrkokör består av ca 16 medlemmar, fördelade på sopran, alt, tenor och bas. Vi sjunger i högmässor och gudstjänster, musikcaféer, konserter och musikandakter. Repertoaren är synnerligen bred, allt från musikalmelodier till taizésånger, enkla bibelvisor och större klassiska verk. 

För mer information och anmälan:
Larissa Jigarova, organist
tel 072-570 22 00

 

 

Barnkören Popcorn  

S:T OLOFSGÅRDEN
Tisdagar kl 15.30-16.15

Barnkör för barn i åk 1-3. I ”PopCorns” repertoar finns plats för både sång, rörelser och lek. Vi blandar musikstilar. Vi sätter tyngdpunkten på att vilja ha roligt och att allas röster är viktiga. ”PopCorn” medverkar ca en gång/månad i familjegudstjänster med sång och har även anordnat egna körkvällar/musikaler och medverkat på Selånger Marknad m.m.
Buss avgår från Österro fritids och Bergsåkers skola för de som vill åka med till körövningen. Föräldrar hämtar sina barn vid körens slut.

För mer information och anmälan:
Eva Näsman, församlingsassistent
tel 070-399 18 33