Foto: Kristin Lidell IKON

Musiken i Granloholm

Kören Stars     

GRANLOHOLMS KYRKA
Tisdagar kl 15.30-16.15

Terminsstart 16 september 2020.
En kör för sångglada barn från 10 år.

Ledare: Lars Lind, tel 070-302 74 51,
e-post: lars.lind[at]svenskakyrkan.se

Manskören

GRANLOHOLMS KYRKA
Onsdagar kl 19.00-21.00

Terminsstart 9 september 2020

Ledare: Lars Lind, tel 070-302 74 51,
e-post: lars.lind[at]svenskakyrkan.se

Projekt/kurser för blandad kör hösten 2020:

10 september Feelgoodkören - kören för daglediga. INSTÄLLT!

3-4 oktober Änglakören - för avancerade körsångare. INSTÄLLT!

Adventskören

GRANLOHOLMS KYRKA
8, 15 och 29 november kl 11.00

Vi sjunger våra välkända adventskörsånger. Körvana krävs. 

Julmusiken

GRANLOHOLMS KYRKA
Tisdagar kl 18.00-20.00
Start 24 november

5 tillfällen för vana körsångare. Vi övar julsånger till vår julkonsert.

 

För mer information och anmälan till körprojekten:
Lars Lind, tel 070-302 74 51,
e-post: lars.lind[at]svenskakyrkan.se