Foto: Magnus Aronson IKON

Musik

Musik har den ordlösa förmågan att över alla politiska, etniska och språkliga barriärer förmedla och gestalta glädje, allvar, läkedom och underhållning. Där orden inte längre förmår uttrycka människors känslor och reflektioner, blir musiken medlet.

Musiken i Selångers församling präglas därför av mångfald. Musiken till en och samma gudstjänst kan hämtas från vitt skilda århundraden, världsdelar och traditioner. I våra tre kyrkor klingar sång och musik utförd av solister, små körgrupper, stora körer, barn, gamla, glada amatörer och yrkesverksamma musiker.

Musiken i Selångers församling finns med där människor möts i glädje och sorg. När ett barn döps sjunger vi psalmer om dopet och om barn. När anhöriga under en begravningsgudstjänst tar farväl av en som stått dem nära, finns musiken med som uttryck för sorgen och som tröst i den svåra stunden. När två som funnit kärleken i varandra gifter sig, fylls kyrkan av glada och starka silvertoner för att understryka glädjen. I en högmässa kan allt från fyrstämmiga klassiska körverk till enkla bibelvisor finnas med, precis som när en konstnär målar en skön bild med hjälp av många färger på sin palett. I konserter och musikandakter inbjuds ofta sångare, musiker och grupper som ett uttryck för församlingens önskan att vara delaktig i samhällets kulturella uttrycksformer.

Församlingens kyrkomusiker arrangerar också musikandakter och konserter i egen regi. Det kan vara pianoafton, orgelkonsert, eller gospeldag. Ibland ensamma, ibland tillsammans med frivilliga krafter, och ibland tillsammans med andra yrkesverksamma musiker.

Du är varmt välkommen att lyssna och ta del av det som erbjuds i våra kyrkor. Önskar du själv deltaga med sång eller musik, är du välkommen att kontakta oss kyrkomusiker.

Larissa Jigarova, organist
Tel 060 - 15 17 01
E-post larissa.jigarova[at]svenskakyrkan.se

Lars Lind, kantor
Tel 070-302 74 51 
E-post lars.lind[at]svenskakyrkan.se

Cecilia Nilsson, kantor
Tel 070-221 93 44
E-post cecilia.nilsson[at]svenskakyrkan.se

Kulturverksamheten i Selångers församling sker i samverkan med