Miniorerna

Selånger, Granlo

Miniorerna är en samlingspunkt där man kan känna gemenskap och få en meningsfull sysselsättning. Här blandas lek, drama och sång med skapande av olika material. De teman vi jobbar med aktualiseras i barnens vardagsliv - som exempelvis självkänsla, värderingar, mobbning, kärlek, rädslor och tankar om döden. Miniorerna får en inblick i den kristna tron och kunskaper om kyrkoåret, bibelberättelser med mera. Vi avslutar alltid med en lugn stund med tända ljus då det finns plats för samtal, berättelser och annat.

MINIORERNA
Sockenstugan i Selånger
Onsdagar 15.30-17.00.
Terminsstart 22 januari.
Förskoleklass - åk 1
Ledare Eva Näsman, tel 070-399 18 33,
e-post: eva.nasman@svenskakyrkan.se


MINIORERNA - KOMPASSEN
Granlo kyrka
Onsdagar 15.00-16.30.
Terminsstart 22 januari.
Åk 1 - 3.
Vi hämtar barn som går på Högoms fritids för
en gemensam promenad till Granlo kyrka.
Ledare Karin Elfversson, tel 070-619 26 99,
e-post: karin.elfversson@svenskakyrkan.se