Konfirmand i Selångers församling

2020-2021

Vad funderar du på?

Alla människor har frågor och funderingar. Det kan vara svåra tankar kring
kärlek och död, vardagliga grubblerier eller stora, förväntansfulla drömmar inför framtiden. Men trots att alla går runt och funderar är det ibland lätt att känna sig ensam om sina tankar. Är det bara jag i hela världen som tänker så här? Ligger någon annan vaken just nu och frågar sig samma sak?
Oroar sig andra i min ålder för det här?

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30.000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. För många blir konfirmationen en chans att utforska både sig själv och andra, att få testa sina åsikter och värderingar. Som konfirmand får du diskutera livets små och stora frågor tillsammans med både jämnåriga och äldre. För att du ska kunna lära känna dig själv, varför du tänker och handlar som du gör, och även förstå hur andra resonerar. Konfirmation är en upptäcktsresa som vi gör tillsammans.

Lägerkonfirmation 2020-2021

Selånger/Granlo/Granloholm strävar efter att genomföra några läger
under året utifrån vad som är möjligt med hänsyn till rådande omständigheter. Beroende på hur covid-19 situationen utvecklas anpassar vi även vår verksamhet. Vi hoppas att läger och träffar kommer att kunna genomföras så normalt som möjligt och vår förhoppning är att vi ska kunna träffas några gånger mellan lägren bland annat vid påsk och jul. Mer information om lägerdatum och träffar ges vid inskrivningsdagen. Alternativt kontakta områdesansvariga ledare.

Grupp Selånger

Start med inskrivning och föräldrainfo:
Onsdag 16 september kl 19.00
i Selångers kyrka för föräldrar och konfirmander.

Präst Stephanus Neib, tel 072-242 94 29,
stephanus.neib@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent: Eva Näsman, tel 070-399 18 33,
eva.nasman@svenskakyrkan.se

Grupp Granlo

Start med inskrivning och föräldrainfo:
Måndag 14 september kl 18.00
i Granlo kyrka för föräldrar och konfirmander.

Präst Tove Norrfelt, tel 073-082 59 00,
tove.norrfelt@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Lena Ödlund, tel 072-577 00 75,
lena.odlund@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent: Karin Elfversson, tel 070-619 26 99, karin.elfversson@svenskakyrkan.se

Grupp Granloholm

Start med inskrivning och föräldrainfo:
Onsdag 16 september kl 19.00
i Granloholms kyrka för föräldrar och konfirmander.

Präst Carina Bengtsson, tel 070-632 97 00,
carina.c.bengtsson@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent: Eva Bruneryd, tel 070-619 40 62, eva.bruneryd@svenskakyrkan.se

Här kan du anmäla dig som konfirmand
i Selångers församling 2020-2021:

Anmälan senast 6 september 2020.

För dig med behov av särskilt stöd försöker vi hitta en lösning som fungerar så bra som möjligt. Tag kontakt med församlingen. Vid inskrivningen får alla fylla i ett dokument med uppgifter om allergier eller andra särskilda behov.