Juniorer

Selånger, Granlo

Juniorerna är en samlingspunkt där man kan känna gemenskap och få en meningsfull sysselsättning. Här blandas lek, drama och sång med skapande av
olika material. De teman vi jobbar med aktualiseras i barnens vardagsliv - som exempelvis självkänsla, värderingar, mobbning, kärlek, rädslor och tankar om döden. Juniorerna får en inblick i den kristna tron och kunskaper om kyrkoåret, bibelberättelser med mera. Vi avslutar alltid med en lugn stund med tända ljus då det finns plats för samtal, berättelser och annat.

JUNIORERNA
Sockenstugan i Selånger
Onsdagar 17.30-19.00.
Terminsstart 22 januari.
Åk 2 och uppåt. 
Ledare Eva Näsman, tel 070-399 18 33,
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se

 

JUNIORERNA BOJEN
Granlo kyrka
Tisdagar 15.00-17.00.
Terminsstart 21 januari. 
Åk 4 - 6
Ledare Karin Elfversson, tel 070-619 26 99,
e-post: karin.elfversson[at]svenskakyrkan.se