Dop i Bälinge kyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Dopet - glädje, trygghet, gemenskap

Att få ett barn är bland det största man kan vara med om som människa. Ett nytt litet liv anförtros dig som förälder, och känslorna är många.
Glädje. Tacksamhet. Oro. Ansvar.
Genom att komma till kyrkans dopgudstjänst med ditt barn, får du möjlighet att bära fram barnet inför Gud och tacka för den glädje du har anförtrotts.
I dopet får du också dela ditt ansvar och din oro för framtiden med Gud, som omsluter oss alla med kärlek och lovat att vara med alla dagar till tidens slut. 

I dopet grundläggs en livslång relation med Gud, som ditt barn kan ta emot och växa med på sitt eget sätt. Den som är döpt blir också medlem av kyrkan i hela världen och tillhörig i Svenska kyrkan. Ditt medborgarskap hos Gud har du alltid kvar, vad som än händer i livet.

Kyrkans gemenskap är en gemenskap där alla är lika värdefulla.
Med dopet hör man hemma i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv och i en världsvid gemenskap.

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu,  att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du”

ps.791

I Selångers kyrka kommer dopfunten från den tidigare medeltida kyrkan.
Tänk så många föräldrar som stått med samma glädje och vånda som ni!

SVENSKA KYRKAN DÖPER BÅDE BARN OCH VUXNA

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

VILL DU DÖPA DITT BARN I NÅGON AV
SELÅNGERS, GRANLO ELLER GRANLOHOLMS KYRKOR?

Tag kontakt med pastorsexpeditionen, tel 060-56 35 75 för att boka en tid.
I god tid får ni kontakt med dopprästen, och tillsammans träffas ni och går igenom vad dopet innebär, bestämmer psalmer och musik och andra praktiska detaljer.

Dopkaffe

Det finns möjlighet att låna lokal för dopkaffe i eller i anslutning till alla våra tre kyrkor. Man lånar lokalen gratis, men ansvarar föratt städa den och återlämna den i befintligt skick. Det är bara möjligt med ett dopkaffe per dag i varje lokal, även om vi har flera dop den dagen, så boka i tid!