Barnkörer

Selånger, Granlo, Granloholm

I våra körer får barnen känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans. Vi träffas varje vecka för att öva och har framträdanden i samband med våra familjegudstjänster. Vårt mål är att vi ska ha roligt tillsammans samtidigt som vi utvecklas både musikaliskt och som människor. Genom musiken kan vi uttrycka känslor på ett annat sätt än med ord. När glädjen är som mest jublande eller sorgen helt förtvivlad kan alla ord kännas för små. Ibland kan tonerna vara det som låter även det ordlösa få plats. I Selångers församling har vi flera olika körer som är upp-
delade i olika åldersgrupper där vi kan dela glädjen i att sjunga
med varandra. Alla som vill vara med och sjunga är välkomna!

 

Barnkören ”PopCorn” åk 1 - 3
S:t Olofsgården i Selånger
Tisdagar kl 15.30-16.15
Terminsstart 21 januari 2020

I ”PopCorns” repertoar finns plats för både sång, rörelser och lek. Vi blandar musikstilar. Vi sätter tyngdpunkten på att vilja ha roligt och att allas röster är viktiga. Ca en gång/månad medverkar vi i familjegudstjänster med sång. Buss avgår från Österro fritids och Bergsåkers skola för de som vill åka med
till körövningen. Föräldrar hämtar sina barn vid körens slut.
Ledare Eva Näsman, tel 070-399 18 33,
e-post: eva.nasman[at]svenskakyrkan.se

 

Barnkör 6-9 år
Granlo kyrka
Tisdagar kl 16.15-17.00
Terminsstart 21 januari 2020

Ledare Cecilia Nilsson, tel 070-221 93 44
e-post: cecilia.nilsson[at]svenskakyrkan.se

 

Musikalgrupp åk 3 - 5
Granlo kyrka
Måndagar kl 15.00-16.30
Terminsstart 20 januari 2020

Ledare Karin Elfversson, tel 070-619 26 99,
e-post: karin.elfversson[at]svenskakyrkan.se

 

Ungdomskör 14-27 år
Granlo kyrka
Onsdagar kl 19.00-20.30
Terminsstart 22 januari 2020

För dig mellan 14-27 år. Vi kommer att sjunga både sakral och profan musik och av olika karaktär. Vi övar oss i sångteknik, scenisk gestaltning, rytm, noter och mycket mer. Under hösten övar vi en hel del på jul/luciasånger.

Ledare Cecilia Nilsson, tel 070-221 93 44
e-post: cecilia.nilsson[at]svenskakyrkan.se

 

Barnkören
Granloholms kyrka
Tisdagar kl 16.00-16.45
Terminsstart 21 januari 2020

En kör för alla barn 7-9 år som tycker om att sjunga.

Ledare Lars Lind, tel 070-302 74 51,
e-post: lars.lind[at]svenskakyrkan.se

 

Kören Stars 10 - 16 år
Granloholms kyrka
Tisdagar kl 17.00-17.45
Terminsstart 21 januari 2020

Ledare Lars Lind, tel 070-302 74 51,
e-post: lars.lind[at]svenskakyrkan.se