Kommittéer
Foto: Alex & Martin/IKON

Våra kommittéer

Vi har sex kommittéer där vi hjälps åt och fördelar ansvar och uppgifter. Här finns plats för dig som vill bidra med din tid, dina kunskaper och erfarenheter. Nedan presenteras våra kommittéer och lite om uppgifterna inom dem.

Läs mer om ”Gudstjänster” >>>

Gudstjänsterna, inom hela församlingen, planeras tillsammans med kyrkoherden. Viktiga inslag såsom sång, musik, med mera tidsplaneras och kyrkor bokas.  Vi har kyrkvärdar, som ställer upp med frivilligt arbete. Kyrkvärdarna hälsar välkomna till gudstjänsten, delar ut agendor, läser texter och ber böner.

Gudstjänster/  kyrkvärdar

Läs mer om ”Au pair – Unga vuxna” >>>

Läs mer om ”Barngrupper” >>>

Vi har nio barngrupper och två ungdomsgrupper samt konfirmandundervisning. Vi erbjuder möten där vi förmedlar och förstärker svenska kyrkliga och sociala traditioner samt upprätthåller svenska språket. Är en träffpunkt som skapar trygghet och samhörighet inom ramen för kyrkans värdegrund.

Barn & ungdom

Titta på utgivna ”Rundbrev/Församlingsblad” >>>

Församlingens verksamhet kommuniceras via hemsidan, Rundbrev, Facebook - så att alla kan få tillgång till information om vad som händer och kommer att hända. Information från kyrkorådet och kommittéerna samordnas. 

Information & kommunikation

Läs om mer om ”Öppet hus och andra aktiviteter” >>>

Dag- och kvällsaktiviteter, på svenska, som ger möjlighet till lärande, underhållning, nätverkande med nya och gamla vänner. Samvaron sker över en enkel måltid till ett förmånligt pris så att alla har möjlighet att delta.

Öppet hus & seniorluncher

Läs mer om ”Julbasarerna ” >>>

Ca 30 - 40 personer ställer upp med tid och engagemang så att vi kan ordna våra julbasarer. Det är planering och inköp, bakning, göra smörgåsar, iordningställa basarlokaler, transportera och bära hyllor, packa upp allt som placeras i hyllorna och många andra uppgifter. Under basaren är det servering, ordna med fiskdamm, bära varor och visa vägen i myllret är exempel på uppgifter.

Julbasarer

Läs mer om ”Medlemskap Donation” >>>

Församlingen har inget formellt medlemskap. Vi har ett register över alla som meddelat sitt intresse att få information. Registret används bland annat för utskicka av Rundbrev. Ett elektroniskt register planeras, med mejladresser, för att skicka Rundbrev och ett planerat Nyhetsbrev direkt till medlemmar som så önskar.

Medlemsregister