Spännande föredrag om Kyrkornas världsråd med vår ordförande Marianne Ejdersten

Marianne tar oss med på en resa jorden runt för enhet, fred och rättvisa. Hon beskriver det dagliga arbetet med lokala och globala kontakter, om medias roll och religion, om möten med kyrkoledare, beduiner i Jordandalen i det heliga landet. Berättar om möten med presidenten i Armenia eller i FN, och om oväntade besök av religiösa ledare. Välkommen till en kväll om den världsvida kyrkan, Kyrkornas världsråd. Varmt välkommen till Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10, gårdshuset, i Basel, onsdagen den 28:e september kl. 19.00.

En inspirerande berättelse om världens största ekumeniska organisation

En kväll om den världsvida kyrkan, Kyrkornas Världsråd som bildades 23 augusti 1948 i Amsterdam med bas i Genève, New York, Jerusalem and Nairobi, som är världens största ekumeniska organisation med 352 kyrkor i 120 länder och som representerar 580 miljoner kristna i världen, som arbetar för enhet, rättvisa och fred - för en värld och en mänsklighet.

Sverige och Svenska kyrkan har varit med i arbetet från bildandet och är en ledande aktör. En av dem som tog initiativ var ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom med Stockholmsmöte 1925. I ledningen för Kyrkornas Värlsråd finns kommunikationsdirektören Marianne Ejdersten från Sverige.

Marianne kommer att ta med oss på en resa jorden runt för enhet, fred och rättvisa. Hon kommer att beskriva det dagliga arbetet med lokala och globala kontakter, om medias roll och religion, om möten med kyrkoledare, beduiner i Jordandalen i det heliga landet, möte med presidenten i Armenia eller i FN, eller oväntade besök av religiösa ledare.

Marianne var ordförande för interimkyrkorådet i ett år och blev nu vald som nya ordförande i kyrkorådet Svenska kyrkan Schweiz i augusti 2022.

I samband med föreläsningen finns det såklart tid för umgänge och för att njuta av en apero.

Öppet hus i Basel hösten 2022

Nu startar vi upp Öppet hus i Basel igen! I höst har vi ett spännande program där vi ses kring trevliga och inspirerande teman.

31:a augusti: Svensk sommar : Vi förlängar sommarkänslan med att lyssna till en sommarpratare och njuta av lite sommarmat

14:e september, 18.30:    Filmkväll - Utvandrarna

28:e september:   Föredrag om World Council of Churches i Genève av Marianne Ejdersten  

26:e oktober:   Yoga med Barbara Kunz och Maria De Stefani: Vi får bakgrundsinformation och själva prova lätta övningar

9:e november:    Tenntrådsarmband: Tina Broman berättar och visar upp

7:e december: Luciatåg


Välkomna!


Ansvariga för Öppet hus i Basel:

Christina Scherer (Kontaktperson 079 465 04 19)
Helen Severinsson
Gunilla Baumann Kalt