Träffar efter konfirmation

Ny aktivitet för ungdomar i åldern 14-19 år.

För att kunna fortsätta den gemenskap som byggts upp i konfirmationsgruppen så bjuder vi regelbundet in till återträffar. Där får vi tillsammans samtala, leka, musicera, äta mm. Naturligtvis är också du som konfirmerats på annan plats välkommen hit för att möta nya vänner.

För mer information om mötestider och annat - v g kontakta vår kyrkoherde eller vår volontär:

volontarzurich@hotmail.com